Category: Featured

ESU-annual-report-2016

Zainteresowany naszym sprawozdaniem rocznym? Można je przeczytać w językach angielskim, niemieckim lub francuskim: http://esu-epp.eu/events/esu-annual-report-2016/ Annual_report_2016_DE-final   Interested in our Annual Report? You can read it in English, German or French: http://esu-epp.eu/events/esu-annual-report-2016/ Annual_report_2016_EN-final

Sposób na radosną starość. Polska czerpie wzory od najlepszych.

[responsivevoice_button voice=”Polish Female” buttontext=”Odsłuchaj treść strony”] Sposób na radosną starość. Polska czerpie wzory od najlepszych. Rotterdamski Akropolis to miejsce, w którym ludzie starsi czują się szczęśliwi i nie mogą się nudzić. Mieszkańcy mogą mieć...