Radosnych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Roku 2022!

Radosnych i pełnych błogosławieństw Świąt Bożego Narodzenia oraz zdrowego, szczęśliwego i pełnego sukcesów Roku 2022!

Merry Christmas and Happy New Year 2022!

Ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest sowie ein gesundes, friedvolles, erfolgreiches und glückliches Jahr 2022!

PUS

Polska Unia Seniorów jest od 2011 roku członkiem Europejskiej Unii Seniorów. Powstała, by działać w interesie POLSKICH SENIORÓW i przyczyniać się do budowania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce w Europie i na Świecie.

You may also like...