Tagged: Zarząd PUS

Zarząd Polskiej Unii Seniorów

Board of the Polish Seniors Citizen’s Union

Board of the Polish Seniors Citizen’s Union: Janusz Marszałek – President Jan Korzeniowski – Vicepresident Aleksander Gil – Treasurer Former Members of the Board: Henryk Łagodzki – President Krystyna Kądziołka – Vicepresident Anna Zalwowska...

Druga od lewej: Krystyna Kądziołka – wiceprezes PUS, trzeci: Henryk Łagodzki – prezes PUS

Zebranie Zarządu oraz Walne Zebranie Polskiej Unii Seniorów

18 maja 2012 r., w tzw. „Białym Domku” w Oświęcimiu przy ul. Dąbrowskiego 125 odbyło się najpierw zebranie Zarządu, a niedługo później Walne Zebranie Polskiej Unii Seniorów. W zebraniu Zarządu wzięli udział: prezes Zarządu...

W Oświęcimiu – Mieście Pokoju powstała POLSKA UNIA SENIORÓW

Inaugurujące działalność zebranie Polskiej Unii Seniorów – partnera Europejskiej Unii Seniorów, po rejestracji, odbyło się 8 kwietnia 2011 r. w siedzibie Stowarzyszenia Niewidomych, Niepełnosprawnych Ruchowo i Alergików „Razem” oraz Polskiego Związku Niewidomych w Oświęcimiu....