Broszura Centrum Pokoju w OświęcimuFriedenszentrum BroschurePeace Mound Center brochure

CentrumPokoju - Friedenszentrum - Peace Mound Cente

PUS

Polska Unia Seniorów jest od 2011 roku członkiem Europejskiej Unii Seniorów. Powstała, by działać w interesie POLSKICH SENIORÓW i przyczyniać się do budowania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce w Europie i na Świecie.

You may also like...