„Seniorzy współczesnej Europy. Problemy i wyzwania”

Proces starzenia się społeczeństwa, który w Polsce zaczyna być coraz bardziej odczuwalny, na zachodzie Europy trwa już znacznie dłużej. Kraje zachodnie mają już dzięki temu wypracowane pewne rozwiązania, które my możemy zastosować u siebie. Polskimi doświadczeniami także chętnie się dzielimy.

Prezydent Europejskiej Unii Seniorów prof. An Hermans zaproponowała w styczniu 2022 roku Polskiej Unii Seniorów i Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku zorganizowanie w Krakowie międzynarodowej konferencji o najważniejszych problemach i wyzwaniach dla seniorów we współczesnym czasie, wychodząc z założenia, że potrzebna jest przyjazna przestrzeń na dyskusję, wymianę poglądów i doświadczeń. I stworzona została taka przestrzeń do współpracy wielu naukowców i praktyków z krajów Unii Europejskiej.

24. września 2022 roku w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Seniorzy współczesnej Europy. Problemy i wyzwania”. Głównym organizatorem konferencji była Europejska Unia Seniorów we współpracy z Polską Unią Seniorów, Ogólnopolską Federacją Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Jagiellońskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Temu wydarzeniu udzielili honorowego patronatu Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, a Radio Kraków było patronem medialnym. W trakcie tej konferencji uczestnicy międzynarodowej grupy naukowców i przedstawicieli organizacji senioralnych z 16 krajów Unii Europejskiej podzielili się praktycznymi doświadczeniami, osiągnięciami i nowymi koncepcjami.

Co działo się na konferencji „Seniorzy współczesnej Europy”?

Polskie społeczeństwo się starzeje i proces ten będzie w najbliższych dziesięcioleciach postępował, ale pewnym pocieszeniem w tej sytuacji jest fakt, że… nie jesteśmy w tym sami. Coraz większa liczba seniorów przypadających na osoby w wieku produkcyjnym, wzrastająca długość życia i związane z tym szanse, problemy i wyzwania – to wszystko dotyczy praktycznie wszystkich wysoko rozwiniętych krajów. A to oznacza, że możemy działać wspólnie w ramach Unii Europejskiej, by wzajemnie wymieniać się dobrymi praktykami i już teraz wypracowywać rozwiązania, które będą się sprawdzały w przyszłości.

Tematów związanych z miejscem seniorów w społeczeństwie, ich dobrostanem psychicznym, sytuacją ekonomiczną, dostępem do usług publicznych jest tak dużo, że do ich omówienia nie wystarczyłby czas przeznaczony na tę konferencję. Organizatorzy musieli do pewnego stopnia ograniczyć zakres tematyczny i postanowili skupić się na:

• wpływie pandemii COVID-19 na stan zdrowia i środowisko życia seniorów, a także na skutkach izolacji i utrudnień w dostępie do usług medycznych,
• promowaniu zdrowego i aktywnego starzenia się;
• podkreślaniu godności i praw osób starszych;
• kwestiach mobilności i możliwości uczestniczenia w życiu społecznym, a szczególnie umiejętności korzystania z mediów i informacji, jako kluczowych do zapewnienia seniorom prawa do aktywnego uczestnictwa w erze cyfrowej,
• lifelong learning – ustawicznym kształceniu
• możliwości swobodnego wyrażania opinii i poglądów przez osoby starsze.

Zapraszamy do relacji wideo:

Część I

Część II

Część III

PUS

Polska Unia Seniorów jest od 2011 roku członkiem Europejskiej Unii Seniorów. Powstała, by działać w interesie POLSKICH SENIORÓW i przyczyniać się do budowania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce w Europie i na Świecie.

Możesz również polubić…