Obywatelskie Porozumienie Razem dla Oświęcimia

Obywatelskie Porozumienie Razem dla Oświęcimia

Obywatelskie Porozumienie Razem dla Oświęcimia

Obywatelskie Porozumienie (OP) Stowarzyszeń i Organizacji Społecznych

OP – RAZEM DLA OŚWIĘCIMIA

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Oświęcimia,

pragniemy Państwa poinformować o godnej uwagi inicjatywie trzech organizacji społecznych, działających od wielu lat dla pomyślności Miasta Oświęcimia:

Samorządny Oświęcim,
– Polska Unia Seniorów,
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych RAZEM.

Te trzy organizacje społeczne podpisały w dniu 11. listopada 2013 r. Obywatelskie Porozumienie – OP RAZEM dla OŚWIĘCIMIA w sprawie wyborów w 2014 r. oraz przeanalizowania i wyznaczenia najważniejszych zadań i kierunków pracy dla naszych kandydatów i mamy nadzieję, przyszłych radnych Rady Miasta na zbliżającą się kadencję władz samorządowych 2014 – 2018.

Do bliskiej współpracy z tymi trzema organizacjami społecznymi zapraszamy także angażujących się w działania samorządowe indywidualnych Mieszkańców oraz stowarzyszenia i organizacje społeczne, działające dla pomyślności Oświęcimia.

W lutym br. wyłoniony został Zespół Roboczy, który opracowuje założenia programu do realizacji w nadchodzącej kadencji Rady Miasta na lata 2014 – 2018. Szanowani lokalnie przedstawiciele z poszczególnych nowych 21 oświęcimskich okręgów wyborczych, którzy jesienią będą po raz pierwszy wybrani w bezpośrednich wyborach do Rady Miasta, potrzebują jasno sprecyzowanych, wynikających z rzetelnej analizy aktualnych potrzeb społecznych, zadań i najistotniejszych kierunków działań, by nadchodzące lata mogły być okresem korzystnych społecznych i gospodarczych przemian w naszym Oświęcimiu.

Pani Maria Dura, znana Państwu od lat przewodnicząca Zarządu Osiedla Domki Szeregowe oraz Pan Mieczysław Wójtowicz, mieszkaniec Os. Zasole, Przewodniczący naszego Zespołu Programowego – a także inni przedstawiciele OP RAZEM dla OŚWIĘCIMIA chętnie spotkają się z Państwem, by omówić problemy z Państwa obszarów działania, w każdy czwartek w godzinach 17.00 – 17.45 w naszej siedzibie w Oświęcimiu przy ul. Dąbrowskiego 125, w tzw. ” Białym Domku ” lub w innym uzgodnionym telefonicznie terminie i miejscu.

OP RAZEM dla OŚWIĘCIMIA daje realną szansę na dobrą i efektywną współpracę dla lepszej przyszłości naszego Miasta i Mieszkańców.

W imieniu całego Zespołu OP RAZEM dla OŚWIĘCIMIA pozdrawiam Państwa i zapraszam do bliskiej współpracy w wyłonieniu, a następnie w przygotowaniu szanowanych i wartych poparcia naszych reprezentantów do wyborów samorządowych 2014 roku i do aktywnej, dalszej współpracy w kadencji 2014 – 2018.

Z wyrazami szacunku
Janusz Marszałek
.Prezes Zarządu Polskiej Unii Seniorów
.Wiceprezydent Europejskiej Unii Seniorów
.Prezydent Miasta Oświęcim w latach 2002-2011
.założyciel Wioski Dziecięcej im. dr.Korczaka w Rajsku i Fundacji „Bliżej Człowieka”