ZaproszenieEinladungInvitation

Zaproszenie do zaangażowania, działania oraz wspierania inicjatywy budowy Kongresu Pokojowego zostało wydane w formie gazetki i rozdawane było w dniu 27. stycznia 2013 roku w parafiach Diecezji Bielsko – Żywieckiej. Gazetka do pobrania w formie .PDF

Inicjatywę budowy Centrum Kongresowego – Kopca Upamiętnienia i Pokoju w Oświęcimiu, jej inicjatorów i wszystkich zaangażowanych w realizację tej pokojowej idei pobłogosławił Jego Ekscelencja Ks. Biskup Tadeusz Rakoczy – Ordynariusz diecezji Bielsko – Żywieckiej.

Zaproszenie do zaangażowania

Zaproszenie do zaangażowania, działania oraz wspierania inicjatywy budowy Kongresu Pokojowego zostało wydane w formie gazetki i rozdawane było w dniu 27. stycznia 2013 roku w parafiach Diecezji Bielsko – Żywieckiej. Gazetka do pobrania w formie .PDF

Inicjatywę budowy Centrum Kongresowego – Kopca Upamiętnienia i Pokoju w Oświęcimiu, jej inicjatorów i wszystkich zaangażowanych w realizację tej pokojowej idei pobłogosławił Jego Ekscelencja Ks. Biskup Tadeusz Rakoczy – Ordynariusz diecezji Bielsko – Żywieckiej.

Einladung

Zaproszenie do zaangażowania, działania oraz wspierania inicjatywy budowy Kongresu Pokojowego zostało wydane w formie gazetki i rozdawane było w dniu 27. stycznia 2013 roku w parafiach Diecezji Bielsko – Żywieckiej. Gazetka do pobrania w formie .PDF

Inicjatywę budowy Centrum Kongresowego – Kopca Upamiętnienia i Pokoju w Oświęcimiu, jej inicjatorów i wszystkich zaangażowanych w realizację tej pokojowej idei pobłogosławił Jego Ekscelencja Ks. Biskup Tadeusz Rakoczy – Ordynariusz diecezji Bielsko – Żywieckiej.

Invitation