Category: Dokumenty Regionu Warszawsko – Mazowieckiego

11. listopada 2020 roku – Święto Niepodległości

Członkowie Polskiej Unii Seniorów Regionu Warszawsko-Mazowieckiego upamiętnili 102. rocznicę odzyskania niepodległości złożeniem wiązanki kwiatów pod pomnikiem patrona, Rotmistrza Witolda Pileckiego, w Warszawie w al. Wojska Polskiego. Oficjalne uroczystości nie wspominają o zasługach naszego Patrona....

Statut Stowarzyszenia Regionu Warszawsko-Mazowieckiego

Statut Stowarzyszenia Regionu Warszawsko-Mazowieckiego

Załącznik do uchwały nr …../NWZ/PUS/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia PUS z dnia 26.08.2020r. STATUT Stowarzyszenia POLSKA UNIA SENIORÓW REGION WARSZAWSKO-MAZOWIECKI IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 1. Stowarzyszenie nosi...