PUS w Warszawskim Miesięczniku Seniorów „Pokolenia” nr 29 na str. 20 i 21

Polska Unia Seniorów im. rotm. Witolda Pileckiego Region Warszawsko-Mazowiecki daje się poznać szerszemu gronu mieszkańców Warszawy.

Grono koleżanek i kolegów, pod kierownictwem prezes Zuzanny Suchardy, opracowało artykuł prezentujący krótką historię, idee i działania stowarzyszenia.

Wersja cyfrowa:

https://cam.waw.pl/wp-content/uploads/2021/04/Pokolenia29opt.pdf?fbclid=IwAR2kvcaDHCw9y3qSmSMkV1SRPBgZqji6EDz78AqfYCnTtKLfRDz8uElEuak

Życzymy przyjemnej lektury!

Zarząd PUS im. rotm. Witolda Pileckiego Region Warszawsko-Mazowiecki

IMG_0221 IMG_0220

PUS

Polska Unia Seniorów jest od 2011 roku członkiem Europejskiej Unii Seniorów. Powstała, by działać w interesie POLSKICH SENIORÓW i przyczyniać się do budowania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce w Europie i na Świecie.

Możesz również polubić…