Otagowano: Polska Unia Seniorów

Dzień Seniora 01.10.2011

1 października 2011 chrzanowski UTW obchodził Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. W imprezie zorganizowanej z tej okazji wzięli udział przedstawiciele władz lokalnych: p. Adam Potocki – starosta powiatu chrzanowskiego oraz p. Ryyszard Kosowki – burmistrz...

Od lewej dr Bernhard Worms – prezydent Europejskiej Unii Seniorów, Henryk Łagodzki – prezes Polskiej Unii Seniorów

Polska Unia Seniorów członkiem Europejskiej Unii Seniorów

W siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli, 30 czerwca 2011 r., w przededniu rozpoczęcia przez Polskę prezydencji, Polska Unia Seniorów została przyjęta do Europejskiej Unii Seniorów. Prezydium Europejskiej Unii Seniorów podjęło tę decyzję jednogłośnie. Ogłosił...