Program

Obywatelskie Porozumienie (OP) RAZEM dla OŚWIĘCIMIA
ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

[su_button radius=”square” url=”http://www.uniaseniorow.pl/wp-content/uploads/2014/05/Obywatelskie-Porozumienie-Razem-Program.pdf” target=”_blank” background=”#e83d57″]Program do pobrania[/su_button]
W dniu 11. listopada 2013 roku, w celu wspólnego przygotowania i przeprowadzenia kampanii wyborczej do Samorządu Miasta Oświęcim w 2014 roku, a następnie wspólnej dalszej współpracy z Radą Miasta i Prezydentem dla dobra mieszkańców w nowej kadencji 2014 – 2018, powstało „Obywatelskie Porozumienie – OP RAZEM dla OŚWIĘCIMIA, które podpisały trzy stowarzyszenia:

 1. Samorządny Oświęcim,
 2. Polska Unia Seniorów
 3. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych RAZEM

Wyżej wymienione trzy organizacje podpisały OP – Obywatelskie Porozumienie RAZEM dla OŚWIĘCIMIA , którego celem jest wspólne działanie na rzecz dalszego rozwoju naszego miasta Oświęcim i jego mieszkańców poprzez aktywne włącznie się w kampanię wyborczą do samorządu Oświęcimia w kadencji 2014 – 2018. W przyszłej działalności chcemy wykorzystać dotychczasowe doświadczenie zdobyte w naszej pracy. Mało kto wie, jak wielki wkład w rozwój naszego Miasta ma Stowarzyszenie Samorządny Oświęcim, kontynuator Oświęcimskiego Forum Gospodarczego. We współpracy z wyżej wymienionymi organizacjami mieliśmy w minionych latach istotny wpływ na realizację, między innymi, takich zadań, jak:

 1. przywrócenie miastu Rynku Głównego, po wyburzeniu pochodzącego z okresu II wojny światowej poniemieckiego bunkra wraz z wybudowanym w latach 60-tych pawilonem handlowym „Tęcza”;
 2. wywalczenie decyzji Rządu RP o utworzeniu i otwarciu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego. (Bez naszego zaangażowania, a szczególnie naszego ówczesnego Prezydenta Miasta Janusza Marszałka, uczelnia ta na pewno by nie powstała);
 3. powstanie nowoczesnej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej z pozyskanych znacznych środków unijnych;
 4. oddanie mieszkańcom do użytku 136 mieszkań w dwóch budynkach komunalnych na osiedlu Stare Stawy i dalszych 256 mieszkań w ramach Oświęcimskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego;
 5. przebudowa zamku i średniowiecznej wieży zamkowej i powołanie do życia Muzeum Zamek w Oświęcimiu;
 6. realizacja Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej „Nowe Dwory” wraz z Inkubatorem Przedsiębiorczości;
 7. otwarcie drogi dla budowy w Oświęcimiu kompleksów sportowych – popularnych „Orlików”;
 8. częściowa rewitalizacja bulwarów nad Sołą, przebudowa Placu Ks. Skarbka oraz Kaplicy Hallerów;
 9. termomodernizacja szkół i przedszkoli miejskich z pozyskanych w znacznej części środków zewnętrznych;
 10. budowa sieci kanalizacyjnej Osiedla Dwory-Kruki z pozyskanych w znacznej części środków zewnętrznych.

Zabiegaliśmy przez całe lata o przebudowanie wielu oświęcimskich ulic, chodników gminnych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych ,matek z małymi dziećmi, a także o budowę osiedlowych parkingów, nowych dróg, m. in. ulic Chełmońskiego, Malczewskiego, Sadowej, Orląt Lwowskich. Zabiegaliśmy o wykupienie obiektów sportowych: pływalni i lodowiska oraz Hotelu Olimpijskiego. Doprowadziliśmy do rozpoczęcia ich modernizacji, w pierwszej kolejności Hotelu Olimpijskiego, pod przyszłe centrum sportowo-rekreacyjno-konferencyjne. Międzynarodowe kontakty członka naszej Grupy, Prezydenta Miasta Janusza Marszałka w latach 2002 -2011 przełożyły się na wsparcie osób niepełnosprawnych w mieście i gminie Oświęcim oraz wielu innych miastach. Pozyskiwany przez niego sprzęt rehabilitacyjny był nieodpłatnie przekazywany i nadal jest do oświęcimskiego szpitala powiatowego, Maltańskiej Służby Medycznej, jak również bezpośrednio mieszkańcom Oświęcimia, poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Dowodem tego była, przeprowadzona w styczniu 2014 roku akcja nieodpłatnego przekazania, dla potrzeb oświęcimskiego szpitala powiatowego, wysokiej klasy łóżek z niemieckiej kliniki w Bad Berka w Turyngii. Ta kolejna akcja, dla dobra pacjentów szpitala, to efekt współpracy Janusza Marszałka z niemieckimi partnerami, w szczególności z Martinem Preussem z niemieckiej organizacji Malteser Hilfsdienst Amberg-Sulzbach oraz z policjantami z miasta Halberstadt w Saksonii-Anhalt. W efekcie tylko ostatniego styczniowego działania zostały kompletnie wyposażone trzy oddziały wewnętrzne oświęcimskiego szpitala w 108 łóżek specjalistycznych o wartości ponad 200 tys. złotych. Ponadto do Oświęcimia, a konkretnie do oświęcimskiego oddziału Maltańskiej Służby Medycznej, trafiły Mercedes Sprinter- profesjonalna karetka pogotowia ratunkowego, motocykl BMW do szybkiego transportu krwi, samochód VW-Bus do przewozu osób niepełnosprawnych. Sprzęt ten służy, na co dzień, mieszkańcom miasta, gminy Oświęcim i powiatu oświęcimskiego jak również pomaga w zabezpieczeniu imprez masowych. Na tym nie chcemy poprzestać i w latach następnej kadencji wyborczej 2014-2018 zamierzamy:
[su_note note_color=”#DBE7FF”]

Wspierać:

[/su_note]

 • realizację zadań wynikających ze Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2014-2020
 • budowę Centrum Kongresowego – Kopca Upamiętnienia i Pokoju w Oświęcimiu będącego urzeczywistnieniem marzeń inicjatorów tego dzieła, świadków „piekła” KL Auschwitz-Birkenau i innych tragicznych miejsc II wojny światowej. Przedsięwzięcie to wygeneruje nowe miejsca pracy dla ponad 100 osób. Przy obsłudze Gości kongresów i seminariów skorzystają zawodowo hotele, restauracje, firmy cateringowe, firmy komunikacyjne oraz inne z Oświęcimia i całej okolicy.
 • działalność organizacji pozarządowych.

[su_note note_color=”#DBE7FF”]

Inicjować:

[/su_note]

 • działania na rzecz pobudzania przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy,
 • powstawanie spółdzielni socjalnych oraz innych form aktywności zawodowej osób pozostających bez pracy,
 • działania grup obywatelskich w ramach Rad Osiedli na rzecz coraz lepszego przystosowania swego otoczenia do potrzeb społecznych,
 • inicjowanie powstawania nowych miejsc pracy poprzez zapraszanie do miasta nowych inwestorów oraz we współpracy ze Starostwem Powiatowym, pomoc w sprawnym załatwianie formalności związanych z procesem wydawania pozwoleń na budowę

[su_note note_color=”#DBE7FF”]

Zaproponować:

[/su_note]

 • przystosowanie obszaru działania Rad Osiedli do nowoutworzonych okręgów wyborczych,
 • powstanie nowego Domu Spokojnej Jesieni Życia z Opieką jako nowoczesnej formy Domu Pomocy Społecznej – gorącym orędownikiem jego budowy była przedwcześnie zmarła oświęcimianka, mieszkanka Rotterdamu, śp. Barbara Starzyńska;
 • analizę istniejącej sieci przedszkolnej i szkolnej, dostosowując ją do aktualnych potrzeb edukacyjnych;
 • poszerzenie oferty kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej w ramach działania poszczególnych Rad Osiedli;
 • poszerzenie oferty sportowo-rekreacyjnej poprzez modernizację obiektów sportowych, w tym kontynuację modernizacji centrum sportowo-rekreacyjnego, w skład którego wchodzą Hotel Olimpijski i pływalnia;
 • rewitalizację parku pomiędzy Firmą Synthos a Osiedlem „Chemików”;
 • powstanie punktu konsultacji prawnych dla mieszkańców;
 • możliwość codziennej kompetentnej konsultacji w sprawach mieszkańców, a szczególnie funkcjonowania placów zabaw dla dzieci, jakości dróg i chodników, bezpieczeństwa na osiedlach, ich estetyki i utrzymania porządku oraz innych bieżących problemów.

[su_note note_color=”#DBE7FF”]

Nawiązać:

[/su_note]

 • ściślejszą współpracę ze Starostwem Powiatowym, Wspólnotami i Spółdzielniami Mieszkaniowymi oraz funkcjonującymi w Oświęcimiu przedsiębiorstwami, by wspólnie lepiej zadbać o wizerunek różnych miejsc w mieście,
 • ścisłą współpracę Straży Miejskiej, Powiatowej Komendy Policji oraz członków Rad Osiedli dla zwiększenia bezpieczeństwa naszych Mieszkańców, szczególnie w miejscach zwiększonej aktywności społecznej

[su_note note_color=”#DBE7FF”]

Określić:

[/su_note]
Dla każdego osiedla wiodące funkcje, które uwzględniać będą istotne różnice w zakresie potrzeb poszczególnych osiedli oraz zaprezentowanie ich szczególnych atutów.
[su_note note_color=”#DBE7FF”]

Wprowadzić do realizacji:

[/su_note]

 • poprawę infrastruktury drogowej między innymi poprzez zintensyfikowanie działań związanych z budową trasy ekspresowej S1, z jej odgałęzieniem przebiegającym po stronie południowej naszego miasta i włączeniem jej do planowanej tzw. Drogi Współpracy Regionalnej (DWR) w kierunku Chrzanowa i autostrady A4.
 • istniejące plany ścieżek rowerowych;
 • pozostały do rewitalizacji obszar rekreacyjny nad Sołą;
 • rewitalizację parku pomiędzy Osiedlem „Chemików” a obiektami sportowymi,
 • przystosowanie Urzędu Miejskiego oraz innych miejsc publicznych w mieście pod potrzeby Osób Niepełnosprawnych,
 • ważne i potrzebne społecznie zadania, dla których wykonana już została dokumentacja techniczna.

Nie chcemy realizować tych zadań i zamierzeń Sami!

Zapraszamy do pracy i współpracy w realizacji zasygnalizowanych powyżej planów i kierunków działań wszystkich aktywnych mieszkańców naszego miasta. OP RAZEM dla OŚWIĘCIMIA możemy bardzo wiele osiągnąć. Poziom zaspokajania potrzeb społecznych i sprawność funkcjonowania naszego miasta jest zależna od indywidualnego i grupowego zaangażowania Nas Samych. To właśnie od stopnia naszego zaangażowania zależy osiąganie coraz wyższego , zadowalającego poziomu funkcjonowania Oświęcimia. Mamy przecież do tego pełne prawo i demokratyczne instrumenty.

A kiedy taki zadowalający stan osiągniemy?

 • gdy w pełni staniemy się społeczeństwem obywatelskim;
 • gdy każdy obywatelski głos będzie wysłuchany z szacunkiem i będzie uwzględniony, przyczyniając się do coraz lepszego funkcjonowania naszego Oświęcimia i gospodarnego wykorzystania naszych podatków, bez zbędnego zadłużania miasta;
 • gdy zdecydowana większość mieszkańców będzie miała możliwości zawodowego rozwoju w Oświęcimiu

OP Razem dla Oświęcimia – takie wspólne działanie ma szanse powodzenia i na pewno przyniesie widoczne rezultaty.

[su_accordion][su_accordion]
[su_spoiler title=”Samorządny Oświęcim” open=”yes” class=”op-razem”]

Samorządny Oświęcim – głównym celem tego stowarzyszenia jest działanie wspomagające wszechstronny rozwój społeczności Miasta Oświęcim i poprawę standardu życia jego mieszkańców.

Stowarzyszenie cel ten realizuje między innymi przez:

 1. inicjowanie, wspieranie i prowadzenie wszelkich działań służących społecznemu, cywilizacyjnemu, kulturalnemu oraz gospodarczemu rozwojowi miasta i regionu;
 2. udział w życiu publicznym miasta i regionu, kształtowanie postaw obywatelskich oraz pobudzanie inicjatyw i aktywności społecznej;
 3. podejmowanie działań na rzecz rozwoju demokracji i samorządności lokalnej;
 4. organizowanie dialogu i przepływu informacji między mieszkańcami miasta a władzami lokalnymi poprzez inicjowanie spotkań i działalność wydawniczą;
 5. współpracę z osobami, instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach działania; wybranych demokratycznie;
 6. rozbudzanie lokalnego patriotyzmu poprzez promowanie dziedzictwa miasta i regionu;
 7. powoływanie grup obywatelskich działających na rzecz konkretnych inicjatyw mieszkańców między innymi w obszarach:
 • pomocy społecznej,
 • działalności charytatywnej,
 • działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • promocji zatrudnienia, aktywizacji zawodowej oraz rozwoju przedsiębiorczości,
 • edukacji, oświaty i wychowania,
 • krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • działań na rzecz rozwoju turystyki i sportu,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji lokalnej,
 • ochrony środowiska, ochrony zwierząt, promowania ekorozwoju,
 • przeciwdziałania patologiom społecznym,
 • wspomagania rozwoju demokracji lokalnej,
 • wspierania ofiar katastrof i klęsk żywiołowych,
 • upowszechniania i ochrony praw konsumenta,
 • promocji i organizacji lokalnego wolontariatu.

[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Polska Unia Seniorów” class=”op-razem”]

Polska Unia Seniorów – głównym celem tego stowarzyszenia jest działanie na rzecz:

 1. urzeczywistniania zasad uznawania i poszanowania prawa osób w podeszłym wieku do godnego i niezależnego życia oraz do uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym;
 2. przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji, w szczególności dyskryminacji osób starszych ze względu na wiek, niepełnosprawność, religię, narodowość, pochodzenie;
 3. równouprawnienia starszych obywateli i ich aktywnego uczestnictwa w rozwoju na szczeblu gminy, województwa, kraju oraz we współpracy z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi, szczególnie z Parlamentem Europejskim, Komisją Europejską i instytucjami Unii Europejskiej oraz Organizacją Narodów Zjednoczonych;
 4. poprawy jakości i warunków życia osób starszych, obniżenia ich zachorowalności i niepełnosprawności;
 5. ochrony rodziny jako najważniejszej komórki państwa oraz dobrego wychowania i wykształcenia dzieci i młodzieży;
 6. pojednania i pokoju między narodami, wsparcie w tego rodzaju działaniach władz samorządowych, państwowych oraz organizacji i instytucji międzynarodowych, szczególnie Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i instytucji Unii Europejskiej oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych;
 7. wspierania, współpracy i integracji z Europejską Unią Seniorów (EUS);
 8. działania w sferze zadań publicznych obejmująca, stosownie do ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zadania w zakresie:
 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 • działalności charytatywnej,
 • podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • ochrony i promocji zdrowia,
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, promocji i organizacji wolontariatu.

[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych RAZEM” class=”op-razem”]

Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych RAZEM – celem tej organizacji jest wspieranie osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza:

 1. zrzeszanie osób niepełnosprawnych posiadających jakikolwiek stopień niepełnosprawności oraz osób zdrowych, którym bliskie są problemy osób niepełnosprawnych;
 2. prowadzenie działań w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowotnej, jak i popularyzowanie wiedzy o tematyce zdrowotnej;
 3. organizowanie spotkań osób o podobnych problemach zdrowotnych;
 4. umożliwienie korzystania z urządzeń do ćwiczeń rehabilitacyjnych;
 5. organizowanie spotkań integracyjnych – przy ognisku, na wycieczkach;
 6. udostępnianie swoim członkom wózków inwalidzkich, chodzików i innych sprzętów, przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych fizycznie (w miarę posiadanych zapasów);
 7. opieka i pomoc osobom niepełnosprawnym;
 8. organizowanie różnorodnych form terapii, zajęć rehabilitacyjnych i usprawniających;
 9. zaopatrywanie osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;
 10. upowszechnianie nowoczesnych technologii podnoszących komfort życia osób niepełnosprawnych;
 11. współpraca z władzami na szczeblu lokalnym i krajowym oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia o zasięgu krajowym i międzynarodowym;
 12. ochrona praw i interesów oraz pomoc w sprawach administracyjnych, zdrowotnych, socjalnych i bieżących osobom niepełnosprawnym;  pomoc w zorganizowaniu oraz prowadzeniu działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, turystycznej, towarzyskiej, zawodowej i społecznej dla osób niepełnosprawnych oraz członków Stowarzyszenia;
 13. informowanie o problemach osób niepełnosprawnych, sposobach ich ograniczania bądź likwidowania;
 14. krzewienie tolerancji, większej akceptacji oraz otwartości na potrzeby osób niepełnosprawnych;
 15. integracja osób z różną niepełnosprawnością, wzajemna pomoc i współpraca;
 16. przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz równouprawnienia osób niepełnosprawnych;
 17. działania na rzecz poprawy jakości i warunków życia osób niepełnosprawnych;
 18. organizowanie czasu wolnego osobom niepełnosprawnym;
 19. zapewnienie miejsca spotkań dla osób niepełnosprawnych w siedzibie stowarzyszenia;
 20. prowadzenie działań w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowotnej, jak również popularyzowanie wiedzy o tematyce zdrowotnej poprzez:
 • organizowanie odczytów, seminariów, pokazów,
 • współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami i organizacjami,
 • organizowanie posiedzeń, kursów, zjazdów,
 • prowadzenie działalności charytatywnej,
 • prowadzenie punktów konsultacyjnych.

[/su_spoiler]
[/su_accordion]
Program przyjęto: Oświęcim 20.03.2014r