Program

Obywatelskie Porozumienie (OP) RAZEM dla OŚWIĘCIMIA
ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Program do pobrania
W dniu 11. listopada 2013 roku, w celu wspólnego przygotowania i przeprowadzenia kampanii wyborczej do Samorządu Miasta Oświęcim w 2014 roku, a następnie wspólnej dalszej współpracy z Radą Miasta i Prezydentem dla dobra mieszkańców w nowej kadencji 2014 – 2018, powstało „Obywatelskie Porozumienie – OP RAZEM dla OŚWIĘCIMIA, które podpisały trzy stowarzyszenia:

 1. Samorządny Oświęcim,
 2. Polska Unia Seniorów
 3. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych RAZEM

Wyżej wymienione trzy organizacje podpisały OP – Obywatelskie Porozumienie RAZEM dla OŚWIĘCIMIA , którego celem jest wspólne działanie na rzecz dalszego rozwoju naszego miasta Oświęcim i jego mieszkańców poprzez aktywne włącznie się w kampanię wyborczą do samorządu Oświęcimia w kadencji 2014 – 2018. W przyszłej działalności chcemy wykorzystać dotychczasowe doświadczenie zdobyte w naszej pracy. Mało kto wie, jak wielki wkład w rozwój naszego Miasta ma Stowarzyszenie Samorządny Oświęcim, kontynuator Oświęcimskiego Forum Gospodarczego. We współpracy z wyżej wymienionymi organizacjami mieliśmy w minionych latach istotny wpływ na realizację, między innymi, takich zadań, jak:

 1. przywrócenie miastu Rynku Głównego, po wyburzeniu pochodzącego z okresu II wojny światowej poniemieckiego bunkra wraz z wybudowanym w latach 60-tych pawilonem handlowym „Tęcza”;
 2. wywalczenie decyzji Rządu RP o utworzeniu i otwarciu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego. (Bez naszego zaangażowania, a szczególnie naszego ówczesnego Prezydenta Miasta Janusza Marszałka, uczelnia ta na pewno by nie powstała);
 3. powstanie nowoczesnej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej z pozyskanych znacznych środków unijnych;
 4. oddanie mieszkańcom do użytku 136 mieszkań w dwóch budynkach komunalnych na osiedlu Stare Stawy i dalszych 256 mieszkań w ramach Oświęcimskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego;
 5. przebudowa zamku i średniowiecznej wieży zamkowej i powołanie do życia Muzeum Zamek w Oświęcimiu;
 6. realizacja Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej „Nowe Dwory” wraz z Inkubatorem Przedsiębiorczości;
 7. otwarcie drogi dla budowy w Oświęcimiu kompleksów sportowych – popularnych „Orlików”;
 8. częściowa rewitalizacja bulwarów nad Sołą, przebudowa Placu Ks. Skarbka oraz Kaplicy Hallerów;
 9. termomodernizacja szkół i przedszkoli miejskich z pozyskanych w znacznej części środków zewnętrznych;
 10. budowa sieci kanalizacyjnej Osiedla Dwory-Kruki z pozyskanych w znacznej części środków zewnętrznych.

Zabiegaliśmy przez całe lata o przebudowanie wielu oświęcimskich ulic, chodników gminnych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych ,matek z małymi dziećmi, a także o budowę osiedlowych parkingów, nowych dróg, m. in. ulic Chełmońskiego, Malczewskiego, Sadowej, Orląt Lwowskich. Zabiegaliśmy o wykupienie obiektów sportowych: pływalni i lodowiska oraz Hotelu Olimpijskiego. Doprowadziliśmy do rozpoczęcia ich modernizacji, w pierwszej kolejności Hotelu Olimpijskiego, pod przyszłe centrum sportowo-rekreacyjno-konferencyjne. Międzynarodowe kontakty członka naszej Grupy, Prezydenta Miasta Janusza Marszałka w latach 2002 -2011 przełożyły się na wsparcie osób niepełnosprawnych w mieście i gminie Oświęcim oraz wielu innych miastach. Pozyskiwany przez niego sprzęt rehabilitacyjny był nieodpłatnie przekazywany i nadal jest do oświęcimskiego szpitala powiatowego, Maltańskiej Służby Medycznej, jak również bezpośrednio mieszkańcom Oświęcimia, poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Dowodem tego była, przeprowadzona w styczniu 2014 roku akcja nieodpłatnego przekazania, dla potrzeb oświęcimskiego szpitala powiatowego, wysokiej klasy łóżek z niemieckiej kliniki w Bad Berka w Turyngii. Ta kolejna akcja, dla dobra pacjentów szpitala, to efekt współpracy Janusza Marszałka z niemieckimi partnerami, w szczególności z Martinem Preussem z niemieckiej organizacji Malteser Hilfsdienst Amberg-Sulzbach oraz z policjantami z miasta Halberstadt w Saksonii-Anhalt. W efekcie tylko ostatniego styczniowego działania zostały kompletnie wyposażone trzy oddziały wewnętrzne oświęcimskiego szpitala w 108 łóżek specjalistycznych o wartości ponad 200 tys. złotych. Ponadto do Oświęcimia, a konkretnie do oświęcimskiego oddziału Maltańskiej Służby Medycznej, trafiły Mercedes Sprinter- profesjonalna karetka pogotowia ratunkowego, motocykl BMW do szybkiego transportu krwi, samochód VW-Bus do przewozu osób niepełnosprawnych. Sprzęt ten służy, na co dzień, mieszkańcom miasta, gminy Oświęcim i powiatu oświęcimskiego jak również pomaga w zabezpieczeniu imprez masowych. Na tym nie chcemy poprzestać i w latach następnej kadencji wyborczej 2014-2018 zamierzamy:

Wspierać:

 • realizację zadań wynikających ze Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2014-2020
 • budowę Centrum Kongresowego – Kopca Upamiętnienia i Pokoju w Oświęcimiu będącego urzeczywistnieniem marzeń inicjatorów tego dzieła, świadków „piekła” KL Auschwitz-Birkenau i innych tragicznych miejsc II wojny światowej. Przedsięwzięcie to wygeneruje nowe miejsca pracy dla ponad 100 osób. Przy obsłudze Gości kongresów i seminariów skorzystają zawodowo hotele, restauracje, firmy cateringowe, firmy komunikacyjne oraz inne z Oświęcimia i całej okolicy.
 • działalność organizacji pozarządowych.

Inicjować:

 • działania na rzecz pobudzania przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy,
 • powstawanie spółdzielni socjalnych oraz innych form aktywności zawodowej osób pozostających bez pracy,
 • działania grup obywatelskich w ramach Rad Osiedli na rzecz coraz lepszego przystosowania swego otoczenia do potrzeb społecznych,
 • inicjowanie powstawania nowych miejsc pracy poprzez zapraszanie do miasta nowych inwestorów oraz we współpracy ze Starostwem Powiatowym, pomoc w sprawnym załatwianie formalności związanych z procesem wydawania pozwoleń na budowę

Zaproponować:

 • przystosowanie obszaru działania Rad Osiedli do nowoutworzonych okręgów wyborczych,
 • powstanie nowego Domu Spokojnej Jesieni Życia z Opieką jako nowoczesnej formy Domu Pomocy Społecznej – gorącym orędownikiem jego budowy była przedwcześnie zmarła oświęcimianka, mieszkanka Rotterdamu, śp. Barbara Starzyńska;
 • analizę istniejącej sieci przedszkolnej i szkolnej, dostosowując ją do aktualnych potrzeb edukacyjnych;
 • poszerzenie oferty kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej w ramach działania poszczególnych Rad Osiedli;
 • poszerzenie oferty sportowo-rekreacyjnej poprzez modernizację obiektów sportowych, w tym kontynuację modernizacji centrum sportowo-rekreacyjnego, w skład którego wchodzą Hotel Olimpijski i pływalnia;
 • rewitalizację parku pomiędzy Firmą Synthos a Osiedlem „Chemików”;
 • powstanie punktu konsultacji prawnych dla mieszkańców;
 • możliwość codziennej kompetentnej konsultacji w sprawach mieszkańców, a szczególnie funkcjonowania placów zabaw dla dzieci, jakości dróg i chodników, bezpieczeństwa na osiedlach, ich estetyki i utrzymania porządku oraz innych bieżących problemów.

Nawiązać:

 • ściślejszą współpracę ze Starostwem Powiatowym, Wspólnotami i Spółdzielniami Mieszkaniowymi oraz funkcjonującymi w Oświęcimiu przedsiębiorstwami, by wspólnie lepiej zadbać o wizerunek różnych miejsc w mieście,
 • ścisłą współpracę Straży Miejskiej, Powiatowej Komendy Policji oraz członków Rad Osiedli dla zwiększenia bezpieczeństwa naszych Mieszkańców, szczególnie w miejscach zwiększonej aktywności społecznej

Określić:

Dla każdego osiedla wiodące funkcje, które uwzględniać będą istotne różnice w zakresie potrzeb poszczególnych osiedli oraz zaprezentowanie ich szczególnych atutów.

Wprowadzić do realizacji:

 • poprawę infrastruktury drogowej między innymi poprzez zintensyfikowanie działań związanych z budową trasy ekspresowej S1, z jej odgałęzieniem przebiegającym po stronie południowej naszego miasta i włączeniem jej do planowanej tzw. Drogi Współpracy Regionalnej (DWR) w kierunku Chrzanowa i autostrady A4.
 • istniejące plany ścieżek rowerowych;
 • pozostały do rewitalizacji obszar rekreacyjny nad Sołą;
 • rewitalizację parku pomiędzy Osiedlem „Chemików” a obiektami sportowymi,
 • przystosowanie Urzędu Miejskiego oraz innych miejsc publicznych w mieście pod potrzeby Osób Niepełnosprawnych,
 • ważne i potrzebne społecznie zadania, dla których wykonana już została dokumentacja techniczna.

Nie chcemy realizować tych zadań i zamierzeń Sami!

Zapraszamy do pracy i współpracy w realizacji zasygnalizowanych powyżej planów i kierunków działań wszystkich aktywnych mieszkańców naszego miasta. OP RAZEM dla OŚWIĘCIMIA możemy bardzo wiele osiągnąć. Poziom zaspokajania potrzeb społecznych i sprawność funkcjonowania naszego miasta jest zależna od indywidualnego i grupowego zaangażowania Nas Samych. To właśnie od stopnia naszego zaangażowania zależy osiąganie coraz wyższego , zadowalającego poziomu funkcjonowania Oświęcimia. Mamy przecież do tego pełne prawo i demokratyczne instrumenty.

A kiedy taki zadowalający stan osiągniemy?

 • gdy w pełni staniemy się społeczeństwem obywatelskim;
 • gdy każdy obywatelski głos będzie wysłuchany z szacunkiem i będzie uwzględniony, przyczyniając się do coraz lepszego funkcjonowania naszego Oświęcimia i gospodarnego wykorzystania naszych podatków, bez zbędnego zadłużania miasta;
 • gdy zdecydowana większość mieszkańców będzie miała możliwości zawodowego rozwoju w Oświęcimiu

OP Razem dla Oświęcimia – takie wspólne działanie ma szanse powodzenia i na pewno przyniesie widoczne rezultaty.

Samorządny Oświęcim
Polska Unia Seniorów
Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych RAZEM
Program przyjęto: Oświęcim 20.03.2014r