Newsletter ESU Nr 108 PL

EUROPEJSKA UNIA SENIORÓW (ESU)

Biuletyn „Senior International” nr 108_PL

28 styczeń 2015

Uczczenie pamięci ofiar Holokaustu

Z okazji 70-tej rocznicy oswobodzenia Auschwitz przez Armię Czerwoną, ofiary Narodowego Socjalizmu zostały upamiętnione na całym świecie. Wszędzie Ci, którzy przeżyli, dzielili się swoimi wspomnieniami.

Prezydent Europejskiej Unii Seniorów, prof. An Hermans (BE) widzi w tym dniu pamięci także wezwanie do działania w imię takich wartości jak pokój, wolność i demokracja, których „nie możemy nie doceniać.” W związku z tym podkreśliła, że na ostatnim spotkaniu EPP „potępiono wszelkie formy nietolerancji, ograniczeń i przemocy na gruncie etnicznym, rasowym, religijnym.” W Berlinie, gdzie nazistowskie zbrodnie były planowane i organizowane, odbyła się specjalna sesja Bundestagu, a prezydent Gauck ostrzegał: ”Ochraniajcie i zachowajcie ludzkość. Ochraniajcie i zachowajcie prawa każdej ludzkiej istoty.”

W „Niemieckim Centrum Pamięci Ruchu Oporu”, została otwarta specjalna wystawa zatytułowana: „Dzieci Auschwitz”. Podziękowanie należą się „Międzynarodowemu Komitetowi Auschwitz” i fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość”. Za pomocą tekstów i obrazu zaprezentowano tu przykłady 30 biografii ilustrujących losy uwięzionych dzieci i ich strasznych cierpień.

Dwa nabożeństwa ekumeniczne chrześcijan za ofiary odbyły się w berlińskiej dzielnicy Ploetzensee, po których uczestnicy wspólnie przeszli na miejsce egzekucji nazistowskich.
W tym miejscu w czasie II. wojny światowej powieszono co najmniej cztery tysiące więźniów
z różnych krajów.

W Cottbus (DE) miało miejsce otwarcie pierwszej Synagogi w Brandenburgii. Synagoga powstała w dawnym kościele ewangelickim. Wcześniejsza synagoga z roku 1902-go, została spalona
i całkowicie zniszczona w czasie „Nocy Kryształowej” 9. listopada 1938 roku.

W Hofheim , k/ Frankfurtu nad Menem (DE), wiceprezydent ESU Janusz Marszałek z Polski,
był głównym prelegentem na uroczystym spotkaniu w dniu 27.01.br. z okazji Dnia Pamięci Holokaustu, które odbyło się w sali obrad Starostwa Main-Taunus. Miał także spotkanie
z młodzieżą. Na prośbę starosty Michaela Cyriaxa (Landrat), Janusz Marszałek wpisał się
do Złotej Księgi Powiatu. Ta wizyta byłego prezydenta Oświęcimia została przygotowana przez przewodniczącego Rady Powiatu Main-Taunus Wolfganga Maennera.

Kamień pamięci z Katedry w Hildesheim

25-go stycznia br. Janusz Marszałek, prezes Zarządu Polskiej Unii Seniorów, otrzymał kamień z Katedry w Hildesheim (DE/Dolna Saksonia), na znak solidarności z ofiarami dyktatury
i przemocy.

Symboliczny kamień został uroczyście poświęcony przez ordynariusza Diecezji Hildesheim
Ks. Biskupa Norberta Trelle, a telewizja NDR przekazała w wiadomościach relację z tej ceremonii. Kamień ten będzie miał honorowe miejsce w przyszłym „Centrum Pokoju”
w Oświęcimiu. Hildesheim ma dwa zabytki wpisane na listę UNESCO, katedrę Wniebowzięcia Najświętszej Maryi oraz Kościół św. Marcina. W roku 2015 będą kontynuowane w Hildesheim obchody jubileuszu 1200 rocznicy położenia kamienia węgielnego pod budowę katedry.

EPP: „Priorytet dla bezpieczeństwa i obrony”

Na styczniowym spotkaniu EPP skupiono się z dużą uwagą nad następującymi tematami:

ekstremizm i terroryzm muzułmański, kryzys na Ukrainie i relacje z Rosją, obrona tożsamości i europejskich wartości, a także europejska polityka bezpieczeństwa i obronności. Zgodnie
ze stanowiskiem uczestniczącej w obradach Prezes Europejskiej Unii Seniorów prof.
An Hermans, przyjęto rezolucję pt.”Ochrona wolności i zapewnienie bezpieczeństwa”. Osiągnięto także porozumienie w sprawie Deklaracji przedstawionej przez Chrześcijańskich Demokratów ze Słowacji (KDH): ”Szczęśliwe rodziny w zasobnej Europie”. Na zakończenie, rada zarządzająca EPP wydała oświadczenie o upamiętnieniu Holokaustu. An Hermans zwróciła uwagę na artykuł EPP „Seniorzy w partiach politycznych”. Kolejny kongres EPP jest planowany
w Madrycie w dniach 22-23 października.

Grecja wybrała

Jak oczekiwano, 25. stycznia lewicowa koalicja Syriza z Alexisem Tsiprasem wygrała wybory parlamentarne w Grecji i spowodowała przejście konserwatywnej Nea Dimokratia(ND) Antonisa Samarasa do opozycji. Premier Tsipras ogłosił konieczność negocjacji z UE w sprawie zmniejszenia zadłużenia. Szanse tych negocjacji są oceniane bardzo sceptyczne, ponieważ proces wprowadzania reform nie został jeszcze zakończony. Niestety, do czasu zamknięcia tego numeru, nie udało się uzyskać opinii Prezes ND Seniors pani Marii Mantziafou-Kanellopoulou, która jest Honorowym Prezydentem ESU, na temat zmian politycznych w jej kraju. Według Leifa Hallberga(S) – także Honorowego Prezydenta ESU – koalicja stworzona obecnie przez Tsiprasa, z nim jako głową rządu, z prawicową partią populistyczną „Independent Greeks”, to alians
z rozsądku, w celu uzyskania zakończenia surowych programów „Troiki” i pokonania problemów ekonomicznych. Jego zdaniem wątpliwe jest, aby ta koalicja utrzymała się przez dłuższy czas.

Łotwa w centrum zainteresowanie Europy

Kraj bałtycki, ze stolicą w Rydze, będzie przewodniczyć UE w pierwszej połowie 2015 roku, aby zapewnić impuls do podjęcia dalszych kroków w celu uzyskania wzrostu i poprawy jakości życia w krajach UE i terenach sąsiadujących. Należy zintensyfikować negocjacje w sprawie powołania Europejskiego Oskarżyciela Publicznego. W planach jest też usprawnienie mediów cyfrowych i systemu prawnego.

Łotwa będzie gospodarzem szczytu „Partnerstwa Wschodniego ” w 2015.

Szczególną uwagę poświęcono Łotwie w czasie tradycyjnej wystawy pt.”Zielony Tydzień” odbywającej się w Berlinie. Niemcy były tym razem krajem gospodarzem. Razem ze swoimi sąsiadami Litwą i Estonią, serwowali specjalności kulinarne tego regionu i prezentowali atrakcje turystyczne. Mapka turystyczna proponuje 52 ciekawe miejsca- od Starego Miasta
w Rydze (Europejskie Miasto Kultury 2014) i pobliskiego parku atrakcji Sigulda, poprzez ruiny zamku Turaida i nadmorski kurort Jurmala, do zamku Bauska. Łotwa posiada długie granice z Rosją i Białorusią i należy do UE od 2004.

W latach 90-tych, Łotewska Chrześcijańska Unia Seniorów była pierwszym bałtyckim członkiem ESU.

Armenia: powstała „Unia Pokolenie Seniorów”

Hovsep Khurshudyan z Jerewania opisuje to stowarzyszenie jako: ” jedyną organizację zajmującą się konkretnymi problemami seniorów”, która została powołana 15 grudnia 2014 roku, jako NGO- czyli pozarządowa organizacja. NGO „Wolny Obywatel” jest zaangażowana
w przygotowania i kontakty z innymi podobnymi organizacjami z zagranicy, podkreślił Khurshudyan w swoim liście od Redaktora. Jest on Przewodniczącym NGO i koordynatorem grupy pracującej nad „Civil Society Forum”- dorocznego wydarzenia poświęconego wymianie doświadczeń ”European Partnership”(EP) -„Partnerstwa Wschodniego”. W skład „Partnerstwa Wschodniego” (PW) wchodzą Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Mołdawia, Ukraina, a także Białoruś- gdzie działa Tatsjana Zelko, z naszej zaprzyjaźnionej organizacji w PW. Wspólnym celem PW jest promowanie i modernizacja społeczeństwa i zbliżenie do UE.

Nowa armeńska „Union of the Seniors- Generation “(USG), zajmie się włączeniem starszego pokolenia do życia społecznego i przyczyni się do rozwiązania konfliktów w rejonie Kaukazu. Według informacji z Jerewania, USG jest zainteresowana współpracą z ESU. Większość dotychczasowych członków – a wśród nich także młodsi- (przyjmują od 18 lat!),wywodzi się –jak i sam Khurshudyan- z partii „Heritage”, która ma status obserwatora w EPP. Przewodniczącą jest Stella Manukyan.

Otto Wulff: „głosimy brak przemocy i tolerancję”

Zdaniem przewodniczącego Unii Seniorów CDU, klucz integracji leży po stronie Imamów. Wspólnota religijna może należeć do Niemiec tylko, jeśli „podziela nasze wartości oparte na pokoju, wolności i tolerancji”. W związku z tym, prof. dr, Wulff domaga się odpowiedniej
i jasnej deklaracji „przywódców islamskich”, również przeciwko prześladowaniu chrześcijan
w wielu krajach islamskich. Wulff nie pozostawia wątpliwości , że wolność wyznania gwarantowana przez Konstytucję niemiecką pozostanie nienaruszona; odrzuca jednak pojęcie „ równoległej sprawiedliwości” w znaczeniu Islamskiej Sharii. ( zgodnie z informacją prasową
z dnia 23.1).

Badania: patrzeć ponad granicami miejskimi i krajowymi

Wiele wyzwań spowodowanych zmianami demograficznymi mogłoby być lepiej wykorzystane. Dla przykładu, „miejskie ośrodki znajdujące się blisko siebie, mogłyby używać wspólnie swojej infrastruktury, a na poziomie krajowym wskazana byłaby sieć koordynowana przez rząd”.
To wnioski z badania pt.„Miasto dla ludzi w każdym wieku”, w którym naukowcy z berlińskiego Instytutu odwiedzali miasta we wszystkich częściach Niemiec. Doszli do przewidywalnego wniosku: nie istnieje żaden plan w zakresie przystosowania miasta dla ludzi w każdym wieku. Do roku 2060, średnio jeden na trzech ludzi osiągnie wiek powyżej 64 lat, jeden na osiem – powyżej 80 lat, a ośrodki miejskie jako pierwsze odczują tego konsekwencje. Warto także przyjrzeć się sytuacji poza granicami danego kraju. Miasta takie jak Manchester i Newcastle (oba w Anglii) są europejskimi pionierami w zakresie ułatwień związanych z wiekiem.

W skrócie

BAGSO zaprasza do Frankfurtu w dniach 2-4 lipca, na 11-tą konferencję Niemieckich Seniorów. Pod patronatem Angeli Merkel, odbędą się tam wykłady i wydarzenia kulturalne. Spotkanie będzie wspierane przez MesseSenNova. Tym razem tematem spotkania jest „Razem w przyszłość”. www.deutscher-seniorentag.de/Besucher-info)

Po raz dziesiąty Wilfred Redlich z Falkensee/Havelland (Berlin zachodni), obecnie w wieku 88 lat, dostarczył niezwykle potrzebną pomoc dla ośrodka pomocy socjalnej w Zbaszynie (PL)
i sąsiednich miejscowościach, w formie chodzików na kółkach, elektrycznie sterowanych łóżek szpitalnych i innych sprzętów. Jest zawsze serdecznie witany w czasie wizyt w swojej ojczyźnie i otrzymał już wiele listów z podziękowaniami. Były przewodniczący Falkensee Seniors’Union powiedział Redaktorowi: „To mój chrześcijański obowiązek pomagać starszym
i niepełnosprawnym”. Dodatkowo, pojednanie ponad granicami jest bardzo bliskie jego sercu.

Tatsjana Zelko z Mińska (Białoruś) przekazała Polskiej Unii Seniorów informacje na temat działalności jej organizacji seniorów „Nashe Pokolenie”.

W lutym 1990 roku, 25 lat temu, pierwsze grupy Unii Seniorów zostały założone we Wschodnich Niemczech (wtedy jeszcze NRD). Najpierw powstały w Eberswalde (22.02), potem w Cottbus (28.02). Na początku grudnia 1990 w Bonn założono Unię Seniorów CDU (już po zjednoczeniu Niemiec). Do roku 2002 jej przewodniczącym był dr. Bernhard Worms. Wcześniej, w roku 1988, powstała Unia Seniorów Republiki Federalnej Niemiec.

Redaktor : ulrich.winz@web.de

Tłumaczenie angielskie: Margit Hawkes

Wersja polska: Joanna Paździora

ESU na Facebooku: Facebook.com/esu.eu

Twitter:@esu.epp

ESU on the Internet(Homepage): http//esu_epp.eu

Newsletter po niemiecku w Internecie:
www.seniorenunion-info.de

Możesz również polubić…