Od srebrnej do złotej gospodarki

Reportaż z Forum III Wieku w Nowym Sączu i Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdrój w 2018 roku

PUS

Polska Unia Seniorów jest od 2011 roku członkiem Europejskiej Unii Seniorów. Powstała, by działać w interesie POLSKICH SENIORÓW i przyczyniać się do budowania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce w Europie i na Świecie.

Możesz również polubić…