Z wizytą w apartamencie księcia Józefa Poniatowskiego

Z wizytą w apartamencie księcia Józefa Poniatowskiego

Pierwsza strona zaproszenia. Obraz Józefa Grassiego pt. „Książę Józef Poniatowski. Na tle tego obrazu prof. Andrzej Rottermund – dyrektor Zamku Królewskiego otworzył wystawę200 lat temu książę Józef Poniatowski zapraszał do swojego apartamentu; najchętniej przez tajne wejście, przez które biletem wstępu dla pań była uroda.

Książę Poniatowski (1763-1813) – skandalista, ówczesny celebryta, wielki miłośnik kobiecych wdzięków, przystojny, bogaty i dobrze urodzony oraz znakomity żołnierz i dowódca, bohater Polski i Francji; pochowany na Wawelu – znowu przyjmuje w pałacu Pod Blachą.  15 lipca br. w pałacu Pod Blachą odbyło się otwarcie ekspozycji stałej „Apartamentu księcia Józefa Poniatowskiego”. Z okazji inauguracji prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski oraz dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie prof. Andrzej Rottermund zaprosili na tę uroczystość także Henryka Łagodzkiego – prezesa Zarządu Polskiej Unii Seniorów i członka Zarządu Towarzystwa Miłośników Zamku Królewskiego.

* * *

Przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie stoi pomnik ks. Józefa Poniatowskiego, wg projektu Bertela Thorvaldsena. Dzięki m.in. staraniom prezydenta Komorowskiego, z wykształcenia historyka, po latach starań i przygotowań, został udostępniony zwiedzającym apartament księcia Józefa Poniatowskiego.

 

* * *

Książę Józef Poniatowski otrzymał pałac Pod Blachą od swojego stryja, króla Stanisława Augusta w 1794 roku, ale zamieszkał w nim wraz siostrą, Marią Teresą z Poniatowskich Tyszkiewiczową oraz starszą od niego o 10 lat przyjaciółką – Francuzką, Henriettą de Vauban w 1798 r.

* * *

Książę, jako mieszkaniec pałacu Pod Blachą, bawił się znakomicie, wraz ze sporą grupą młodych, niezbyt poważnych ludzi. Przewodził tej grupie. Wybryki swawolnej elity opisał Stefan Żeromski w „Popiołach”. Powieść „Popioły” z historycznego punktu widzenia została napisana rzetelnie.Jednak nie tylko ekscesy stanowiły treść jego życia.W 1792 roku dowodził polskim wojskiem w zwycięskiej bitwie z Rosjanami pod Zieleńcami. Za jego namową, po bitwie, król

Stanisław August Poniatowski ustanowił wojskowe odznaczenie Virtuti Militari. Utworzone przez Napoleona, niewielkie Księstwo Warszawskie (1807-1815) wystawiło stutysięczną armię, a ogromna terytorialnie I Rzeczypospolita w obronie Konstytucji 3 Maja nie potrafiła wystawić nawet połowy tego stanu. W kampanii moskiewskiej ks. Poniatowski dowodził ok. 36-tysięcznym korpusem. Resztki tej formacji – ponad trzystu wiarusów, zebrało się na dziedzińcu pałacu Pod Blachą. Na dziedziniec został zniesiony ranny ks. Józef Poniatowski. Rozdał swoim żołnierzom wszystkie pieniądze, jakie jeszcze posiadał. 19 października 1813 roku Poniatowski osłaniał odwrót armii francuskiej, (a był wtedy poważnie ranny). Mając za sobą przedwcześnie wysadzony most na Elsterze, rzucił się z koniem do wezbranej rzeki i został omyłkowo ostrzelany przez Francuzów, stojących na drugim brzegu, co francuscy historycy potwierdzili dopiero w 2005 roku. 23 lipca 1817 roku zwłoki księcia zostały uroczyście złożone w katedrze na Wawelu, co zapoczątkowało tradycję chowania tam bohaterów i wieszczów.

resizeof1aadsc_0332

Z okazji inauguracji prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej prof. Andrzej Rottermund – dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie, w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego oraz swoim, otwiera ekspozycję stałą „Apartament ks. Józefa Poniatowskiego”

Od lewej: Izabela Witkowska-Martynowicz – kustosz Zamku Królewskiego w Warszawie, Irena Zalewska – zastępca dyrektora zamku, Dominik Grad – przewodniczący Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Przyjaciół Zamku Królewskiego, Henryk Łagodzki – prezes Polskiej Unii Seniorów oraz członek Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Zamku Królewskiego, jego żona Irena oraz Maria Zaborowska z gazety „Życie Żyrardowa

Od lewej: Izabela Witkowska-Martynowicz – kustosz Zamku Królewskiego w Warszawie, Irena Zalewska – zastępca dyrektora zamku, Dominik Grad – przewodniczący Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Przyjaciół Zamku Królewskiego, Henryk Łagodzki – prezes Polskiej Unii Seniorów oraz członek Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Zamku Królewskiego, jego żona Irena oraz Maria Zaborowska z gazety „Życie Żyrardowa

Henryk Łagodzki – prezes Polskiej Unii Seniorów oraz członek Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Zamku Królewskiego podczas otwarcia ekspozycji

Henryk Łagodzki – prezes Polskiej Unii Seniorów oraz członek Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Zamku Królewskiego podczas otwarcia ekspozycji

Zwiedzanie – po raz pierwszy – ekspozycji stałej „Apartament ks. Józefa Poniatowskiego” w pałacu Pod Blachą

Zwiedzanie – po raz pierwszy – ekspozycji stałej „Apartament ks. Józefa Poniatowskiego” w pałacu Pod Blachą

Zwiedzanie – po raz pierwszy – ekspozycji stałej „Apartament ks. Józefa Poniatowskiego” w pałacu Pod Blachą

Zwiedzanie – po raz pierwszy – ekspozycji stałej „Apartament ks. Józefa Poniatowskiego” w pałacu Pod Blachą

Zwiedzanie – po raz pierwszy – ekspozycji stałej „Apartament ks. Józefa Poniatowskiego” w pałacu Pod Blachą

Zwiedzanie – po raz pierwszy – ekspozycji stałej „Apartament ks. Józefa Poniatowskiego” w pałacu Pod Blachą

 Łóżko ks. Józefa Poniatowskiego. Gdyby ono potrafiło mówić…

Łóżko ks. Józefa Poniatowskiego. Gdyby ono potrafiło mówić…

resizeof8aadsc_0397

Henryk Łagodzki – prezes PUS i członek Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Zamku Królewskiego w pokoju Towarzystwa Przyjaciół Zamku Królewskiego w pałacu Pod Blachą

Treść zaproszenia na otwarcie ekspozycji

Treść zaproszenia na otwarcie ekspozycji

PUS

Polska Unia Seniorów jest od 2011 roku członkiem Europejskiej Unii Seniorów. Powstała, by działać w interesie POLSKICH SENIORÓW i przyczyniać się do budowania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce w Europie i na Świecie.

Możesz również polubić…