BUDOWANIE MOSTÓW – BRUECKEN BAUEN

28-30.05.2018 roku odbył się w Dortmundzie 12. Ogólnoniemiecki Kongres Seniorów. Organizatorem Kongresu była Federalna Grupa Robocza Organizacji Senioralnych BAGSO (Bundesarbeitsorganisation der Senioren Organisationen).

Wśród ca. 15 tysięcy gości kongresu znalazła się także polska delegacja z reprezentantami Sejmu RP, Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku (UTW), Organizacji WRZOS, Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów i Polskiej Unii Seniorów. Tym razem mottem odbywającego się co 3 lata kongresu było „BRUECKEN BAUEN” – „BUDOWANIE MOSTÓW’

Zarówno dla polskich gości, jak i niemieckich gospodarzy kongres był okazją do wzajemnego poznawania się, wymiany doświadczeń oraz planowania współpracy.

Obserwacje poczynione przez polską delegację podczas kongresu, liczne spotkania i rozmowy prowadziły do jednego wniosku: konieczności utworzenia polskiej organizacji parasolowej dla wszystkich ugrupowań senioralnych w oparciu o doświadczenia niemieckiej BAGSO.

PUS

Polska Unia Seniorów jest od 2011 roku członkiem Europejskiej Unii Seniorów. Powstała, by działać w interesie POLSKICH SENIORÓW i przyczyniać się do budowania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce w Europie i na Świecie.

Możesz również polubić…