Newsletter ESU No. 106

EUROPEJSKA UNIA SENIORÓW (ESU)
ESU Newsletter „Senior International“ wydanie 106 PL
17. grudzień 2014

Grupa Parlamentarna Unii Europejskiej „Przyjaciele ESU“…
… ukonstytuowała się 9. grudnia 2014 roku. Na zaproszenie deputowanego i wiceprezydenta Europejskiej Unii Seniorów Heinza K. Beckera (A) w pierwszym spotkaniu udział wzięli, wraz
z Prezydent Europejskiej Unii Seniorów prof. An Hermans, deputowani: Ivo Belet(BE), Lambert Van Nistelrooij (NL), Franc Bogovic (Sl), Sirpa Pietikänen (FI), Eduard Kukan (SK), Anna Záborská (SK), Herbert Dorfmann (IT) und Tomás Zdechovsky (CZ). Chęć współpracy wyraził również Albert Dess (DE). Sekretarz Generalny Europejskiej Unii Seniorów Guido Dumon (BE) dał impuls ku temu, aby pozyskiwać do współpracy kolejnych parlamentarzystów Unii Europejskiej. Inicjatorzy chcą,
aby eurodeputowani utrzymywali kontakt z organizacjami seniorów
w swoich krajach lub ewentualnie pomogli w zorganizowaniu takich związków.

Prof. dr Ursula Lehr została odznaczona 4. grudnia w Berlinie Wielkim Krzyżem Zasługi z Gwiazdą Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec.

84-letnia Pani profesor odebrała wyróżnienie, przyznawane przez Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec Joachima Gaucka, z rąk minister do spraw edukacji i badań naukowych prof. dr Johanny Wanka. W ten sposób uhonorowano dorobek życia jednej
z najpopularniejszych osobistości z polityki europejskiej działającej na rzecz seniorów. Prof. Ursula Lehr jest związana z Europejską Unią Seniorów od samego początku jej istnienia; jako prelegent jest zawsze serdecznie witana w wielu krajach. Za rządów kanclerza Helmuta Kohla prof. Lehr była ministrem
do spraw rodziny i zdrowia. Założyła Katedrę Gerontologii na Uniwersytecie w Heidelbergu i kierowała nią. Od czterech lat prof. Lehr przewodniczy organizacji BAGSO (Bundesarbeitsgemeinschaft für Seniorenorganisationen), która ma swoją siedzibę w Bonn. Do owej organizacji należą również Unie Seniorów CDU i CSU. Zdaniem minister Wanka Pani prof. Lehr, jako naukowiec, wyprzedzała w swoich działaniach innych
o lata, czy to w sprawach wczesnego wspierania dzieci, czy równouprawnienia kobiet lub formalizacji nowoczesnego wizerunku starości. Prof. Ursula Lehr jest autorką postulatu, aby „nadać więcej życia wygranym latom”. Redaktorowi tego Newslettera przypadł zaszczyt pogratulowania prof. Lehr tuż po uroczystości. Życzenia złożył Pani profesor również, od lat jej towarzyszący, dr Bernhard Worms – honorowy prezydent Unii Seniorów CDU.

Za sprawą nowo utworzonego funduszu „Wilfried-Martens-Fonds“…
… ma zostać stworzona możliwość dla młodych Europejczyków – również spoza Unii Europejskiej – zapisania się na anglojęzyczne studia magisterskie 2015/2016 (Englisch-Masterstudium) na Katolickim Uniwersytecie Lowańskim (BE). Głównym celem przedstawianego funduszu jest upamiętnianie
i rozpowszechnianie politycznego dziedzictwa i myśli, którą pozostawił po sobie zmarły w 2013 roku Prezydent Europejskiej Partii Ludowej (EPP) Wilfried Martens. Zgodnie z danymi EPP należą do nich również „instytucjonalna architektura Unii Europejskiej, jej polityka sąsiedztwa, jak również rozwój partii europejskich i fundacji”. Fundusz jest wspierany przez Europejską Partię Ludową i Uniwersytet Lowański. Honorowy prezydent Europejskiej Unii Seniorów Leif Hallberg (SE) uważa, iż „kształcenie reprezentantów następnego pokolenia zgodnie
z myślą Wilfrieda Martensa, aby stali się zaangażowanymi Europejczykami, takimi jak on sam, jest dobrym pomysłem”.

20-lecie istnienia Europejskiej Unii Seniorów…
… będzie ukoronowaniem obchodów w roku 2015. Prezydium zadecydowało, aby dokładnie tego dnia, tj, 07. listopada, uczcić w Brukseli to wydarzenie. Pierwszym prezydentem był
dr Stefan Knafl (A), a kolejnym od 2001 przez 12 lat
dr Bernhard Worms (DE). Od kongresu w listopadzie 2013 roku
na czele naszego stowarzyszenia, do którego przynależy ponad milion starszych ludzi z 34. związków seniorów względnie partii
z 24. państw, stoi prof. dr An Hermans (BE). Kolejne cztery organizacje względnie partie z trzech państw posiadają status obserwatora. Już w roku 1995 do Europejskiej Unii Seniorów należeli m.in. Elisabeth Dispaux-Cornil (BE – teraz honorowa prezydent Europejskiej Unii Seniorów) i Bernhard Worms.

Kolejne terminy na rok 2015:
W ramach inauguracji roku jubileuszowego odbędzie się konferencja na temat „Aktywnego uczestnictwa i reprezentacji seniorów w dzisiejszej Europie”, planowana na 23. marca
w Leuven (BE). Tego samego dnia spotyka się prezydium; dzień później komitet wykonawczy (Executivkommitee). Tradycyjna „Akademia Letnia” („Sommerakademie”) w Wiedniu planowana jest na okres od 03. do 05. lipca br. i rozpocznie się ona posiedzeniem prezydium.
11. i 12. września 2015 roku odbędzie się „Regionalna Konferencja Zachód“ w Münster (DE). Jej temat brzmi: „Uczyć się całe życie i pozostać aktywnym”.
29. września odbędzie się posiedzenie prezydium w Madrycie,
a 30. września, również w Madrycie, Europejska Unii Seniorów,
w kuluarach kongresu EVP, jasno określi swoje stanowisko.
W dniach od 17. do 19. października Cypryjski Związek Seniorów organizuje w Nikozji (Lefkosia) „Regionalną Konferencję Południe” dla krajów Basenu Morza Śródziemnego. Konferencja
ta będzie poświęcona tematowi „Dyskryminacji i wyzysku seniorów” („Elderly abus and exploitation“).

Z punktu widzenia Cypryjskiego Związku Seniorów …
… ostatnie negocjacje pomiędzy Republiką Cypru a Północnym Cyprem zajętym przez Turcję zostały zerwane na skutek prowokacyjnej polityki Północy. Jak stwierdził przed prezydium w Leuven (BE) prezydent Antonis Demetriades, który jest również wiceprezydentem Europejskiej Unii Seniorów, 03. października 2014 roku, tuż przed rozpoczęciem najważniejszej fazy negocjacji, Turcja przedstawiła nieakceptowalny dla Cypru plan, wedle którego w ramach specjalnej strefy ekonomicznej Republiki Cypru miałyby zostać podjęte badania sejsmiczne. Negocjatorzy spotykali się między marcem a sierpniem 2014 roku deklarując chęć podjęcie kroków, które byłyby korzystne dla obywateli obu stron tego podzielonego od 1974 roku kraju. Kończąc swoją wypowiedź wiceprezydent Demetriades stwierdził: „Klucz do rozwiązania tego problemu ma Turcja”.

Na agendzie prezydium z końca listopada znalazły się …
– wypowiedź Pani prezydent na temat „Ostatnia szansa dla Europy, aby pozyskać zaufanie obywateli“,
– analiza na temat współdziałania związków członkowskich Europejskiej Unii Seniorów podczas wyborów europejskich 2014 (Lawrence Cappelle, Katolicki Uniwersytet Lowański)
– wykład na temat „Postawa seniorów wobec polityki europejskiej“ (Prof. Steven Van Hecke,Leuven)
– dyskusja z rektorem uniwersytetu prof. Rikiem Torfsem (Leuven) na temat „Religia i polityka”
– ustalenia dla nowego statutu Europejskiej Unii Seniorów (zostaną przedłożone komitetowi wykonawczemu w marcu w celu podjęcie uchwały)
– reorganizacja naszego statutu finansowego (wymaga: a) dyskusji z EVP na temat wysokości dotacji i b) wiążącego dla wszystkich odprowadzenia składek na poczet Europejskiej Unii Seniorów)
– odwiedziny w opactwie „Prämonstratenser-Abtei Leuven“ (Park Abbey), w którym od 12. stulecia bez przerwy żyją mnisi
– uczestnictwo w mszy świętej z okazji pierwszej niedzieli adwentu.

Litwa wprowadza EURO
Z początkiem nowego roku Litwa wprowadza wspólną walutę. EURO zastąpi Lita. Litwa wraz ze swoimi trzema milionami mieszkańców jest ostatnim krajem bałtyckim, który wstępuje do strefy EURO
i 19. w ogóle. Monety przedstawiają wizerunek Wielkiego Księcia Gediminasa z 14. stulecia, którego zamek wznosi się nadal na wzgórzu w centrum Wilna. EURO jest postrzegany przez Litewski Związek Seniora, którego prezydentem jest Jackunas Zibartas, jako kolejny krok w stronę integracji europejskiej.

Białoruś: obawa o emerytury
W ramach rozmów, jakie przeprowadziła Tatsjana Zelko
z politykami „Wschodniego Partnerstwa” omawiano modernizację białoruskiego systemu emerytalnego. Średnia wysokość emerytury wynosi 193 EURO. Mińsk informuje, iż na skutek ataków hakerskich na stronę internetową naszego związku partnerskiego, praca „Naszego Pokolenia“ była czasowo odczuwalnie zakłócana.

Ukraina: brak solidarności
15. grudnia 2014 roku Ukraińskie Stowarzyszenie Emerytów (UARP) wyraziło w wystosowanym mailu swoje rozczarowanie wynikające
z braku odzewu na apel o pomoc z dnia 12. września 2014 roku. (SI opublikowało ten apel w wydaniu 102.) Roman Oliinyk informuje, iż Związki Europejskiej Unii Seniorów nie nadesłały do tej pory ani datków rzeczowych ani pieniężnych. Adres kontaktowy: uarp@uarp.org. Datki mają być humanitarną pomocą dla walczących na Wschodzie ukraińskich żołnierzy.

Słowenia: Festiwal z tradycją
Od lat organizowany jest trzydniowy festiwal dla będących
w trzecim okresie życia. W ramach festiwalu, który odbywa się regularnie na początku października z okazji międzynarodowego Dnia Seniorów (01. październik), organizowane jest blisko 200 imprez. W ten sposób wspiera się współpracę między pokoleniami. Organizatorem jest niezależny partyjnie Związek Seniorów Słowenii; 50. wolontariuszy jest zaangażowanych w to przedsięwzięcie. Tym razem odnotowano obecność 15.000 gości. Finansowego wsparcia udzieliło ministerstwo do spraw rodzinnych i socjalnych. (Ze sprawozdania wiceprezydenta Europejskiej Unii Seniorów Antona Bogataja wygłoszonego podczas konferencji regionalnej w Pradze – listopad 2014).

Niemcy: Obyczaje i święto Łużyckich Serbów (Lausitzer Sorben)…
… zostało wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa kulturalnego Niemiec. Słowiańska mniejszość zwana Serbami
i/lub Wendami była w czasach nazizmu w częściach kraju związkowego Brandenburgii i Saksonii narażona na represje;
ich intelektualiści byli wypędzani z ojczyzny. Prawdziwe oswobodzenie dla wspomnianej mniejszości miało miejsce dopiero wraz z Pokojową Rewolucją 1989/90. Zwyczaje takie jak „ptasie wesele” („Vogelhochzeit“) i „zapusty” („Zampern“) zimą, „wielkanocna kawalkada jeźdźców” („das Osterreiten”), latem „łapanie koguta” („Hahnrupfen“) i pochody („Trachtenumzüge”), jak również odwiedziny „bożego dzieciątka” („Bescherkindes“- akcent na 2. sylabę) w czasie adwentu cieszą się nadal dużą popularnością wśród mieszkańców Łużyc.

Niemcy/ Polska: transgraniczne połączenia kolejowe…
… poważnie ucierpiały. 14. grudnia miała miejsce zmiana rozkładu jazdy pociągów jeżdżących na międzynarodowych trasach. Na skutek owych zmian zawieszono pociąg Eurocity „Wawel“ jeżdżący na trasie między Hamburgiem a Wrocławiem (od pewnego czasu nie kursował już na odcinku trasy Wrocław – Kraków).
Co prawda z Berlina kursują autobusy- również Niemieckich Kolei (DB)-, nie obsługują one jednak dużych miast takich jak przygraniczne Cottbus (DE), Żary i Legnica. Niemiecka Kolej odrzuciła propozycję między-postoju w pobliżu autostrady na obrzeżach Cottbus. Seniorzy kraju związkowego Brandenburgii, którzy chętnie przebywają na obszarach niepowtarzalnego śląskiego krajobrazu kulturowego i Karkonoszy, krytykują tę decyzję. Podróżujący z Wrocławia muszą teraz jeździć przez Drezno lub Zgorzelec, co trwa znacznie dłużej.

Sekretarz Generalny Guido Dumon (BE)
Obchodzi 30. grudnia swoje 65. urodziny. Z tej okazji redaktor SI składa jubilatowi serdeczne życzenia.

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia i spokojnego Nowego Roku!
Redakcja: ulrich.winz@web.de
Wersja polska: Katarzyna Michna
ESU na Facebooku: Facebook.com/esu.eu
Twitter:@esu.epp
strona internetowa ESU: http://esu_epp.eu

aktualnie Newsletter ukazuje się również w Internecie na stronie:
http://www.seniorenunion-info.de/aus-der-europäischen-senioren-union-esu

Możesz również polubić…