Newsletter ESU Nr. 105

Europejska Unia Seniorów
Biuletyn informacyjny „Senior International” Nr 105,
26 listopada 2014

Papież Franciszek przekonuje…

…zanim Parlament Europejski i Rada Europy ustaliła pozytywną odpowiedź, w ESU, na posiedzeniu 25 listopada 2014 r.
dr Edeltraud Paul (A-Wiedeń), była skarbnik ESU, wyraziła oczekiwanie i sama poparła te żądania, aby „jednolita i sprawiedliwa polityka imigracyjna”, której domagał się Papież
w Strassburgu, została rzeczywiście połączona ze „sprawiedliwą, odważną i realistyczną polityką” w stosunku
do krajów pochodzenia imigrantów. Papież Franciszek nawoływał: „Nie możemy pozwolić, aby Morze Śródziemne stało się ogromnym cmentarzem”. Zachęcał liderów UE, żeby czynili więcej w celu zwalczania bezrobocia i biedy, a także bardziej troszczyli się o ludzi starszych oraz o środowisko.

Konferencja Regionalna ESU w Pradze…

…od 21 do 23 listopada dostarczyła potwierdzenia, że poważnie traktujemy współpracę i solidarność między pokoleniami. Nigdzie wcześniej gospodarze tego typu konferencji regionalnej ESU nie zademonstrowali tak szeroko, w sprawach fundamentalnych dla seniorów, swojego zaangażowania w różnorodne inicjatywy, wspólnie z organizacjami i naukowcami ze swojego kraju, dla sprawiedliwości społecznej i dla kształtowania lepszej przyszłości. Udział w konferencji w tym „Złotym Mieście” wzięło 60 osób, zarówno z Czech, jak i ze Słowacji, Austrii, Włoch ( Tyrol Południowy), Słowenii, Polski, Niemiec, Belgii
i Szwecji. Gospodarzem był Chrześcijański Związek Seniorów Republiki Czeskiej (KSK) pod przewodnictwem
dr. Veclava Roubala. Konferencję prowadziła wiceprezydent ESU doc. inż. Lidmila Nemcowa. Prezydent ESU, prof. An Hermans (B) wezwała w swoim przemówieniu wszystkie organizacje seniorów
do wspóldziałania na rzecz wzmocnienia zaufania obywateli do polityki, (dalszy raport w kolejnym wydaniu).

Błogosławieństwo Kardynała Duki (Praga)…

…symboliczny kamień dla przyszłego Centrum Pokoju w Oświęcimiu dotarł do miejsca przeznaczenia. Ceremonia poświęcenia
i przekazania kamienia miała miejsce 22. listopada w czasie Mszy Świętej w Katedrze św. Wita w Pradze. Wezwania w intencji pokoju i demokracji zostały odczytanie przez Prezydent ESU prof. An Hermans (B) oraz przez Clausa Bernholda (DE), członka zarządu Unii Seniorów CDU. W pierwszym dniu Konferencji Arcybiskup Pragi, ks. kardynał Duka przekazał przyjęte
z wielkim szacunkiem powitanie dla uczestników naszej Konferencji Regionalnej w Pradze.

Symboliczny Kamień pochodzi z Benedyktyńskiego Klasztoru Emaus
w Pradze, który to kościół był przeznaczony w XIV wieku przez Karola IV dla chrześcijan pochodzenia słowiańskiego, tj. dla Czechów, Chorwatów, Rosjan i Serbów. Klasztor został poważnie zniszczony w czasie nalotów aliantów w 1945 roku, następnie skonfiskowany przez Państwo w 1950 i zwrócony dopiero po „Aksamitnej Rewolucji” w 1990 roku. W roku 1967 kościół ten, jako jeden z wielu wspaniałych zabytków, otrzymał nowy dach, który zastąpił zniszczone barokowe wieże zachodnie ( według Wikipedii).

W mieście Gardelagen (D)…

… 26 listopada Janusz Marszałek (PL) , jako zarządzający projektem, odebrał kolejny symboliczny Kamień Pamięci dla przyszłego „Centrum Pokoju” w Oświęcimiu. Głęboko poruszony, opisał Redaktorowi okoliczności, w których wiosną 1945 roku, tuż przed wkroczeniem armii amerykańskiej, 1016 więźniów obozów koncentracyjnych z tej okolicy zostało wpędzonych do ogromnej stodoły i zabitych w płomieniach przez lokalnych esesmanów. Ofiary pochodziły z Polski, Związku Radzieckiego, Francji i innych krajów zajętych przez III Rzeszę Niemiecką. Amerykański dowódca zorganizował pochówek ofiar
na specjalnie powstałym cmentarzu. Gardelegen jest miastem
w okręgu Saksonia-Anhalt (region Altmark), z około 10 000 tysiącami mieszkańców. Miejsce upamiętnienia masakry z 13/14 kwietnia 1945 roku , 69 lat temu,(cmentarz i ściana z wyżej wspomnianej stodoły w posiadłości Isenschnibbe) jest często odwiedzane przez studentów. Ostatnio, 14go listopada odbył się tam specjalny „Project Day”, zorganizowany przez uczniów. W czasie ceremonii przekazania symbolicznego kamienia ( pochodzącego z w/w stodoły) przemawiali wiceprezydent ESU Janusz Marszałek (PL) oraz Wolfgang Hucke (DE), przewodniczący Związku Przyjaciół Akademii Katolickiej Diecezji Magdeburskiej. Czek w wysokości 1500 Euro został przekazany na wsparcie prac przygotowawczych budowy „Centrum Pokoju” w Oświęcimiu, w którym podejmowane będą działania na rzecz umacniania pokoju i przeciwstawiania się przemocy w świecie. ( patrz także – strona internetowa miasta Gardelegen).

Specjalne wydanie magazynu „Generacie”…

…ukazało się z okazji rocznicy „Aksamitnej Rewolucji” w Czechosłowacji (CSSR)
z listopada 1989 roku. Wydawcą jest Chrześcijański Związek Seniorów Słowacji (ZKS) i jego wiceprzewodniczący oraz Redaktor Naczelny, Dr Phil. Miloš Nemeček. Politycy mieli okazję wypowiedzieć się we wspomnieniach i analizie, między innymi Dr. Jozef Mikloško, Przewodniczący ZKS, który w wieku 74 lat, jest najstarszym członkiem Parlamentu Słowacji, w swoim przemówieniu na Konferencji Regionalnej w Pradze optował za europejską polityką wartości.

Ojciec Pieriestojki i Glasnosti…

…Michał Gorbaczow otrzymał 10-go listopada w Berlinie „Złoty Medal za wkład w pojednanie i porozumienie między narodami”
od Unii Seniorów CDU (DE).
Prof. Otto Wulff zabrał głos w sprawie relacji niemiecko-rosyjskich w przeszłości i wyraził żal, że „historia Niemiec przyczyniła się do cierpienia tak wielu ludzi…. czego przyczyny leżą w niehumanitarnej rasistowskiej polityce…”. Przyjmując medal, Gorbaczow powiedział, że powstałe ostatnio rysy
w przyjaźni między Niemcami
a Rosją powinny być pokonane i należy unikać nowych barier. Gorbaczow spotkał się także z kanclerzami Helmutem Kohlem
i Angelą Merkel.

Redaktor : Ulrch Winz- ulrich.winz@web.de
Tłumaczenie angielskie : Margit Hawkes
Wersja polska: Joanna Paździora

Strona internetowa ESU: www.esu-epp.eu
Facebook: Facebook.com/esu.eu
Twitter:@esu_epp

Możesz również polubić…