Newsletter ESU Nr 111

EUROPEJSKA UNIA SENIORÓW (ESU)
Newsletter ESU „Senior International“ wydanie 111 PL 26. marzec 2015

Wspólną modlitwą i minutą ciszy Prezydium ESU uczciło podczas spotkania w Brukseli ofiary katastrofy lotniczej we francuskich Alpach. Prezydent ESU Prof. An Hermans przekazała w imieniu Europejskiej Unii Seniorów wyrazy ubolewania rodzinom i przyjaciołom pasażerów i załogi. W centrali EVP właśnie dobiegała końca dwudniowa narada, kiedy we wtorek w południe tuż po opublikowaniu informacji o wypadku dotarła do uczestników posiedzenia ta smutna wiadomość i wywołała duże poruszenie oraz żal.

Przewodniczący EVP Joseph Daul (FR) analizował przed Prezydium ESU poważną sytuację polityczną w Europie, która charakteryzuje się wieloma wykroczeniami przeciwko prawom człowieka i narodów. To było pierwsze wystąpienie przewodniczącego EVP przed Prezydium ESU, które powitało go bardzo serdecznie. Joseph Daul opisał nie przebierając w słowach cierpienie tysięcy ludzi na Ukrainie, w Syrii i Iraku, w Nigerii, Jemenie i Grecji oraz innych krajach spowodowane głównie nadużyciami władzy, działaniami sił terrorystycznych, przejawami religijnej i etnicznej nietolerancji oraz podburzaniem za pomocą wrogiej propagandy. Stało się jasnym, iż wspólnota światowa, a w szczególności Europa, musi podjąć zdecydowane działania ukierunkowane na porozumienie, pojednanie, demokrację i wolność. Odpowiadając na pytania, Joseph Daul, który jest szefem najsilniejszej grupy partyjnej w Parlamencie Europejskim, wykluczył „na następne pięć lat” przyjęcie do Unii Europejskiej kolejnych państw. Stosunek EVP do społecznej inicjatywy „Partnerstwa Wschodniego” pozostaje otwarty.

Dr Bernhard Worms otrzymał honorowe członkostwo Polskiej Unii Seniorów (PUS). Janusz Marszałek, obecny prezes Zarządu PUS, wręczył 23. marca br. w Brukseli 85-letniemu
dr. Wormsowi, byłemu wieloletniemu sekretarzowi stanu w Ministerstwie Pracy RFN, akt honorowego członkostwa w Polskiej Unii Seniorów. Dr. Worms był inicjatorem założenia tej ogólnopolskiej organizacji dla seniorów. Decyzja o powołaniu jej do życia podjęta została 07. października 2010 roku po spotkaniu z prezydentem niemieckiego Bundestagu w Berlinie
i zatwierdzona podpisami części uczestników tego spotkania na arkuszu papieru A4 – w tym również podpisem redaktora tego Newslettera. Uroczystości związane z założeniem PUS odbyły się 29. listopada tego samego roku w Oświęcimiu. Wydarzenie to poprzedziły rozmowy w Kolonii oraz w 2009 roku uczestnictwo dr. Wormsa w pierwszym „Święcie Seniorów” zorganizowanym w Oświecimiu, rodzinnym mieście Janusza Marszałka, w którym brało udział kilkaset osób.
W międzyczasie powstały kolejne oddziały PUS – Mazowiecki w Warszawie i Śląski w Katowicach.

Prezydent AGE (AGE Platform Europe ) Marjan Sedmak (Słowacja) ponownie wybrany na ten urząd. W grudniu rozpoczął nową kadencję. Leif Hallberg (SE) przypomniał w przemówieniu przed Prezydium, iż Platforma AGE („Wiek“) osób powyżej pięćdziesiątego roku życia, założona
w 2001 roku, jest „europejską siecią ponad 150. organizacji” i reprezentuje ponad 40 milionów obywateli. Honorowy Prezydent ESU Leif Hallberg podkreślił, iż jako politycznie neutralna organizacja AGE bierze udział w różnorodnych projektach Unii Europejskiej i jest konkurentem Komisji Unii Europejskiej. Razem z Honorową Prezydent ESU Elisabeth Dispaux (BE), Leif Hallberg należy do rady nadzorczej i walnego zgromadzenia (uprawniony do głosowania delegat, względnie zastępca). Od zeszłego roku w działaniach AGE Task Force biorą oprócz niego udział również Wiceprezydenci ESU Anton Bogataj (SL) i Prof. Sture Eriksson (SE). AGE jest finansowana z dotacji Unii Europejskiej, składek i darowizn.
Od niedawna AGE jest członkiem zainicjowanej przez WHO sieci przyjaznych seniorom miast i wspólnot. Zorganizowany na początku marca przez AGE „Szczyt Europejski” z Komisją Unii Europejskiej i innymi partnerami poświęcony był tematowi: „Innowacje dla aktywnej i zdrowej starości”. Jak wynika z doniesień prasowych Sekretarz Generalna AGE Anne-Sophie Parent opowiedziała się za powstaniem „kompleksowej strategii Unii Europejskiej, mającej
na celu uporanie się ze zmianami demograficznymi”.

Międzyparlamentarna grupa „Przyjaciele ESU“ („Friends of ESU“) pod kierownictwem Heinza K. Beckera(AT), MEP (posła Parlamentu Europejskiego), spotkała się 24. marca br. w brukselskim gmachu Parlamentu Europejskiego z Prezydium ESU. Do tej grupy należy dotychczas dziewięciu parlamentarzystów z ośmiu państw (AT,BE,Fi,IT,NL,SL,SK,CZ). Prezydent ESU, Prof. An Hermans podkreśla, iż ponieważ zmiany demograficzne dotyczą wszystkich państw, sytuacją seniorów powinni interesować się wszyscy Eurodeputowani. W porozumieniu z Heinzem K. Beckerem, który jest również Wiceprezydentem ESU, Pani Prezydent wezwała nasze organizacje członkowskie do naradzenia się z Członkami Parlamentu Europejskiego w swoich regionach w sprawie projektów dla seniorów i kooperacji. Decyzje podjęte na poziomie Europejskim muszą mieć swoje odzwierciedlenie w lokalnych politycznych działaniach. Wiceprezydent Becker skierował do Członków Prezydium ESU następujące słowa: „Przypomnijcie moim kolegom, iż ponowny wybór mogą im zapewnić przede wszystkim głosy osób starszych!”. Młody naukowiec Lawrence Capelle (BE) przedstawił swoje badania dotyczące wpływu organizacji członkowskich ESU na wybory Europejskie 2014 i zachęcał, aby poświęcić więcej uwagi nowym miejscom pracy dla młodych ludzi. Franc Bogowic (MEP) bazując na doświadczeniu własnego kraju (SL) opowiedział się za tym, aby organizacji seniorów aktywnie współpracowały ze sobą. Heinz Becker przychyla się do propozycji redaktora tego Newslettera, aby poprosić chorwackich deputowanych o wsparcie w odtworzeniu kontaktów z tamtejszymi Związkami Seniorów ESU. Heinz Becker zachęcał wszystkich zgromadzonych reprezentantów ESU, aby „wysłać swoim Eurodeputowanym życzenia Wielkanocne z zaproszeniem na następne spotkanie Przyjaciół ESU”.

„Chronić Unię i zachować Nasze wartości“ “ (engl.“ Protecting the Union and Promoting Our Values“) tak brzmi tytuł dokumentu roboczego, którego projekt został przekazany przez
dr Marilies Flemming (AT) Prezydium ESU do dalszej dyskusji. Dokument ten zawiera dwanaście stron i został opracowany przez grupę roboczą 1 należącą do EVP, do której z ramienia ESU należy dr Flemming. Na początku pochylono się nad tematem zagrożenia dla Zachodu, które jak określono, jest obecnie tak silne, jak w mrocznych dniach „Zimnej Wojny”. Jednakże
w odróżnieniu od tamtych czasów, teraz, z różnych stron świata, dochodzi upadek wartości. Istnieje jednak dla Europy szansa. Łącząc siły i działając w partnerstwie z naszymi sprzymierzeńcami możemy „dać właściwe odpowiedzi”, stawić czoła nowym zagrożeniom
i stopniowo „stawać się lepszą Unią”.

Europejska Akademia Letnia dla kierownictwa organizacji seniorów 2015,
która potrwa od 3. do 5. lipca w Wiedniu, będzie zajmować się zgodnie z decyzją Prezydium ESU tematem: „Bezpieczeństwo obywateli Unii Europejskiej”. Tym razem to tradycyjne już spotkanie odbędzie się pod patronatem austriackiego Wicekanclerza doktora Reinholda Mitterlehnera, Przewodniczącego Partii Ludowej (ÖVP). Okazję do wypowiedzenia się będą mieć znani politycy z kraju gospodarzy jak i na poziomie Europejskim (goszczący na miejscu jak
i w formie przekazu wideo). W pierwszym dniu konferencji (o godz. 17.00) odbędzie się posiedzenie Komitetu Wykonawczego; dla Prezydium jest zarezerwowany późny wieczór. W planach jest również zwiedzanie zamku Laxenburg.
Magazyn KDU-CSL z Pragi relacjonuje w swoim najnowszym wydaniu przebieg Regionalnej Konferencji ESU swojego Związku Seniorów z listopada 2014 roku. Autorka, doc. Lidmila Nemcova, która przewodniczy związkowi i jest również Wiceprezydentem ESU, poświęciła uwagę kilku referatom, których autorami są: Jiri Navratil (na temat Puczu Komunistów w 1948 roku), Jozef Miklosko i Milos Nemecek (obaj Słowacy – „SI“ już relacjonowało), Christine von Stefenelli (IT) (na temat doświadczeń z życia w „domu czterech pokoleń”) i dr Edeltraud Paul (AT) (na temat pomocy dla członków rodzin opiekujących się osobami starszymi).
Magazyn „Souverän“ Unii Seniorów CDU (DE) poświęca konferencji w Pradze w swoim wydaniu 1/2015 całą stronę. Znajdują się w nim cytaty z wystąpień Prezydent ESU prof. An Hermans i członka niemieckiego Komitetu Wykonawczego Rolfa Berenda.
Krótka informacja
Unia Seniorów CSU (Bawaria/DE) przygotowuje konferencję poświęconą kształceniu pielęgniarzy, którą poprowadzi Elke Garczyk – Wiceprezydent ESU i zastępca Przewodniczącego Bawarskiego Kraju Związkowego.
Wiceprezydent ESU dr Gabriele Peus-Pinck przygotowuje 11. i 12. września Konferencję Regionalną w Münster (Westfalia/DE), której temat brzmi: „Uczyć się przez całe życie i pozostawać aktywnym”.
Lefkosia/Nikozja (Republika Cypryjska) będzie w dniach od 17. do 19. października gospodarzem siódmej Konferencji Regionalnej „Południe” (Kraje Basenu Morza Śródziemnego). Jak informuje Antonis Demetriades, Przewodniczący Związku Seniorów i Wiceprezydent ESU, temat konferencji brzmi tym razem: „Wyzysk osób starszych”.

Koordynatorem trzech słoweńskich Związków Seniorów, które należą do ESU, został nowy Przewodniczący Seniorów SDS Zvonko Zinrajh. Do tej pory funkcję tę obejmował Anton Bogataj (SLS). Zastępcami Zvonko Zinrajha w Zarządzie są Bogdan Bradac, Janko Sertel i Franc Pance.
Premierem Izraela został ponownie Benjamin Netanjahu z partii Likud. Zagwarantował on dzisiaj (26. marca) prezydentowi „równe prawa dla wszystkich obywateli” i wyjaśnił: „Nasza dłoń jest wyciągnięta w stronę naszych palestyńskich sąsiadów i pokoju”. Benjamin Netanjahu chce się sprzeciwić umowie pomiędzy USA i Iranem ze względów bezpieczeństwa.

Redakcja: ulrich.winz@web.de
Wersja polska: Katarzyna Michna
English version in progress
Strona internetowa ESU: http://esu_epp.eu; Facebook.com/esu.eu
Niemieckie wydanie znajduje się również w Internecie na stronie
http://www.seniorenunion-info.de

EUROPÄISCHE SENIOREN UNION (ESU)
ESU Newsletter “Senior International“ Ausgabe Nr. 111 26. März 2015

Mit gemeinsamem Gebet und einer Gedenkminute ehrte das ESU-Präsidium in Brüssel die Opfer der Flugzeugkatastrophe in den französischen Alpen. Präsidentin An Hermans bekundete den Familien und Freunden der verunglückten Passagiere und Crewmitglieder das tiefempfundene Mitgefühl der Europäischen Senioren Union. Die Trauernachricht erreichte Dienstagmittag die in der EVP-Zentrale versammelten Tagungsteilnehmer unmittelbar nach Bekanntwerden des Absturzes gegen Ende der zweitägigen Beratungen und löste große Bestürzung und Trauer aus.

Der EVP-Vorsitzende Joseph Daul (FR) analysierte vor dem Präsidium die ernste politische Situation in Europa und darüber hinaus, die durch schwere Verstöße gegen Menschenrechte und das Völkerrecht gekennzeichnet ist. Es war der erste Auftritt vor dem Führungsgremium unserer Vereinigung, wozu ihn Präsidentin Prof. Dr. Hermans herzlich willkommen hieß. Daul beschrieb ungeschminkt das Leiden Tausender Menschen in der Ukraine, in Syrien und dem Irak, in Nigeria, Jemen , Griechenland und anderen Ländern, hervorgerufen vor allem durch Machtmissbrauch, Terrormilizen, religiös-ethnische Intoleranz und einhergehend mit aufwiegelnder Propaganda. Es wurde deutlich, dass die Weltgemeinschaft und insonderheit Europa zu entschlossenem und auf Verständigung, Aussöhnung, Demokratie und Freiheit gerichtetes Handeln herausgefordert ist. Auf Anfrage
schloss Daul, der Chef der stärksten Parteienfamilie im Europaparlament ist, die Aufnahme weiterer Länder in die Europäische Union „für die nächsten fünf Jahre“ aus. Offen blieb die Position der EVP gegenüber zivilgesellschaftlichen Initiativen der „Östlichen Partnerschaft“

Zum Ehrenmitglied der Polnischen Senioren Union (PUS) wurde Dr. Bernhard Worms ernannt. Janusz Marszalek, der die Ehrung als PUS-Präsident am 23. März in Brüssel vornahm, bezeichnete den nunmehr 85jährigen als Initiator der Verbandsgründung. Der Beschluss dazu wurde am 7. Oktober 2011 auf Veranlassung des damaligen ESU-Präsidenten in einem Restaurant unweit des Deutschen Bundestages in Berlin spontan gefasst und auf einem rasch beschafften A 4 -Bogen mit mehreren Unterschriften – darunter der des Redakteurs – bekräftigt. Die Gründungsveranstaltung fand am 29. November desselben Jahres in Oswiecim statt. Vorausgegangen waren Gespräche in Köln und – 2009 – das von Worms in Marszaleks Heimatstadt besuchte erste Seniorenfest mit mehreren Hundert Besuchern. Die PUS verfügt inzwischen über Gruppen auch in Warschau/Warszawa und Kattowitz/Katowice. In Breslau/Wroclaw steht die Registrierung noch aus.

AGE-Präsident Marjan Sedmak (Slowakei) wurde im Amt bestätigt. Er hat im Dezember seine neue Wahlperiode angetreten. Leif Hallberg (SE) erinnerte vor dem Präsidium daran, dass die Plattform AGE („Das Alter“) der über Fünfzigjährigen – gegründet 2001 – ein „europäisches Netzwerk von über 150 Organisationen“ ist und mehr als 40 Millionen Bürger vertritt. Als parteipolitisch neutrale Organisation nehme AGE an verschiedenen EU-Projekten teil und sei ein Gegenspieler der EU-Kommission, bemerkte ESU-Ehrenpräsident Hallberg. Zusammen mit der ESU – Ehrenpräsidentin Elisabeth Dispaux (BE) gehört Hallberg dem Verwaltungsrat und der Generalversammlung als stimmberechtigte Delegierte bzw. Ersatzdelegierte an. An der Tätigkeit der AGE Task Force nehmen seit vorigem Jahr neben ihm die ESU-Vizepräsidenten Anton Bogataj (SL) und Sture Eriksson (SE) teil. AGE finanziert sich durch Zuwendungen der EU, Beiträge und Spenden.

Seit kurzem ist AGE Mitglied des von der WHO initiierten Netzwerks für altersfreundliche Städte und Gemeinden. Ein Anfang März von AGE mit der EU-Kommission und anderen Partnern organisierter „Europäischer Gipfel“ hatte „Innovationen für aktives und gesundes Altern“ zum Thema. Dabei sprach sich AGE-Generalsekretärin Anne-Sophie Parent einer Pressemitteilung zufolge für eine „umfassende Strategie der EU zur Bewältigung des demografischen Wandels“ aus.

Die interparlamentarische Gruppe „Friends of ESU“ ist unter Vorsitz von Heinz K. Becker,MEP, (AT) am 24. März im Brüsseler Gebäude des Europäischen Parlaments mit dem ESU-Präsidium zusammengetroffen. Ihr gehören bislang neun Parlamentarier aus acht Ländern (AT,BE,Fi,IT,NL,SL,SK,CZ) an, von denen knapp die Hälfte der Einladung gefolgt war. Da der demografische Wandel alle Länder angehe – so ESU-Präsidentin An Hermans – ginge er auch alle Europaabgeordneten an. In Übereinstimmung mit Becker, der auch ESU-Vizepräsident ist, forderte sie unsere Mitgliedsorganisationen auf, sich mit den MEPs vor Ort über Projekte und Kooperationen zu beraten. Die auf europäischer Ebene getroffenen Entscheidungen müssten vor Ort in politisches Handeln münden. „Lasst meine Kollegen auch wissen, dass sie nur mit den Stimmen der Älteren wiedergewählt werden“, rief Becker den ESU-Präsidiumsmitgliedern zu. Der junge Wissenschaftler Lawrence Capelle (BE) legte seine Untersuchungen über die Mitwirkung der ESU-Mitgliedverbände bei den Europawahlen 2014 vor und regte an, neuen Jobs für Jugendliche mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Franc Bogowic , MEP, plädierte aus eigener Erfahrung in seinem Land (SL) für die zumindest partielle Zusammenarbeit von Seniorenverbänden. Den Vorschlag des Redakteurs, kroatische Abgeordnete um Unterstützung bei der Wiederherstellung von Kontakten zum dortigen ESU-Seniorenverband zu ersuchen, wird Heinz Becker aufgreifen. Abschließend regte Becker alle versammelten ESU-Repräsentanten an, „ihren Europaabgeordneten einen Ostergruß mit Einladung zur nächsten Veranstaltung des Seniorenverbandes zu schicken“.

„Die Union schützen und Unsere Werte bewahren“ (engl.“ Protecting the Union and Promoting Our Values“) ist der Titel eines Arbeitspapiers, dessen Entwurf Dr. Marilies Flemming (AT) dem Präsidium der ESU zur weiteren Diskussion übergab. Erarbeitet wurde das 12 Seiten umfassende Dokument von der Arbeitsgruppe I der EVP, der Frau Flemming für die ESU angehört. Zu Beginn wird die Bedrohung des Westens als so stark wie an den finstersten Tagen des Kalten Krieges bezeichnet; doch käme jetzt zum Unterschied von damals der Werteverfall aus verschiedenen Himmelsrichtungen und sei auch „hausgemacht“. Es gäbe jedoch für Europa die Chance, bei Bündelung der Kräfte und in Partnerschaft mit unseren Verbündeten „die richtigen Antworten zu geben“, den neuen Gefahren zu widerstehen und Schritt für Schritt „eine bessere Union zu werden“.

Die Europäische Sommerakademie für Senioren-Führungskräfte 2015
vom 3. bis 5. Juli in Wien hat lt. Beschluss des ESU- Präsidiums die „Sicherheit für die Bürger der EU“ als Thema. Diesmal steht die traditionelle Veranstaltung unter der Schirmherrschaft des österreichischen Vizekanzlers Dr. Reinhold Mitterlehner, des Obmanns (Vorsitzenden) der Volkspartei / ÖVP. Durch Redebeiträge vor Ort bzw. Videobotschaften werden prominente Politiker aus dem Gastgeberland wie von der europäischen Ebene zu Wort kommen. Am ersten Konferenztag ( 17 Uhr ) wird das Exekutivkomitee tagen; für das Präsidium ist der späte Abend reserviert. Es wird auch eine Exkursion zum Schloss Laxenburg geben.

Das Magazin der KDU-CSL aus Prag berichtet in seiner jüngsten Ausgabe über die ESU-Regionalkonferenz ihres Seniorenverbandes vom November 2014. Autorin Lidmila Nemcova, die den Verband leitet und auch ESU-Vizepräsidentin ist, geht auf mehrere Referate ein – so von Jiri Navratil (über den Putsch der Kommunisten 1948), von Jozef Miklosko und Milos Nemecek (beide Slowakei – „SI“ berichtete ), von Christine von Stefenelli (IT) (über Erfahrungen aus einem Vier-Generationen-Haus) und von Dr. Edeltraud Paul (AT) (über Hilfen für pflegende Familienangehörige).

Das Magazin „Souverän“ der CDU-Senioren Union (DE) widmet der Prager Konferenz in Ausgabe 1/2015 eine ganze Seite. Es wird aus Redebeiträgen der ESU-Präsidentin An Hermans und des deutschen Exekutivkomitee-Mitglieds Rolf Berend zitiert.

Kurz informiert
Die CSU-Senioren Union (Bayern/DE) bereitet eine Konferenz zur Ausbildung von Pflegekräften vor, die von Elke Garczyk, ESU-Vizepräsidentin und stellv. Landesvorsitzende, geleitet werden wird.

Die ESU-Vizepräsidentin Dr. Gabriele Peus-Pinck richtet am 11. und 12. September eine Regionalkonferenz in Münster (Westfalen/DE) aus, die „Lebenslang lernen und aktiv bleiben“ zum Thema hat.

Lefkosia/Nikosia (Republik Cypern) ist vom 17. bis 19. Oktober Austragungsort der 7. Regionalkonferenz „Süd“ (Mittelmeerländer). Wie Antonis Demetriades, Vorsitzender der Seniorenorganisation und ESU-Vizepräsident, mitteilt, heißt das Thema diesmal „Beschimpfung und Ausbeutung der Älteren“.

Regierungschef von Israel wird erneut Benjamin Netanjahu vom Likud-Block. Gegenüber dem Staatspräsidenten sicherte er heute (26.März) „gleiche Rechte für alle Bürger zu“ und fügte an: „Unsere Hand ist zum Frieden mit unseren palästinensischen Nachbarn ausgestreckt.“ Einem Vertrag der USA mit dem Iran will sich Netanjahu aus Sicherheitsbedenken widersetzen.

Reaktion: ulrich.winz@web.deEUROPEAN SENIORS’ UNION (ESU)

ESU Newsletter “Senior International” Issue No. 111 26th March 2015

With joint prayer and a minute’s silence, the ESU Board in Brussels honoured the victims of the plane crash in the French Alps. President An Hermans expressed the heartfelt sympathy of the European Seniors’ Union to the families and friends of the crash victims – passengers and crew members. The sad news reached the participants gathered in the EPP-headquaters at midday on Tuesday, immediately after the announcement of the crash, towards the end of a 2 day discussion, and caused great consternation and grief.

The EPP President, Joseph Daul (FR), analysed for the Board the serious political situation in Europe and elsewhere, which is characterised by serious violations of human rights and international law. It was his first appearance before the governing body of our Association, and President Prof. Dr. Hermans welcomed him. Daul described bluntly the suffering of thousands of people in Ukraine, Syria and Iraq, Nigeria, Yemen, Greece and other countries, mainly caused by abuse of power, terror militias, religious and ethnic intolerance, and accompanied by inflammatory propaganda. It became clear that the international community, and particularly Europe, is directed to take decisive action based on understanding, reconciliation, democracy and freedom. Daul, the head of the most powerful party-political family in the European Parliament, in response to a question, excluded admission of other countries to the European Union “for the next five years”. The position of the EPP concerning civil society initiatives of the “Eastern Partnership” remained open.

Dr. Bernhard Worms was appointed an Honorary Member of the Polish Seniors’ Union (PUS). Janusz Marszalek, performing the ceremony as PUS President in Brussels on 23rd March, described the now-85 year-old as the initiator of the Association’s establishment. The decision was taken spontaneously on 7th October 2010, at the instigation of the then President of the ESU, in a restaurant near the German Bundestag in Berlin and affirmed with several signatures – including that of the Editor – on an A4 sheet of paper. The founding ceremony was held in Oświęcim on 29th November of the same year. This was preceded by talks in Cologne and – in 2009 – the first Seniors’ Festival in Marszalek’s home-town, visited by Worms and several hundred other visitors. The PUS now has groups in Warsaw and Katowice.

AGE-President Marjan Sedmak (Slovakia) was confirmed in office. He took up his new term in December. Leif Hallberg (SE) recalled before the Board that the AGE Platform for the over-fifties – founded in 2001 – is a “European network of over 150 organizations” and represents more than 40 million citizens. As a politically neutral organization, AGE takes part in various EU projects and is an opponent of the EU Commission, noted ESU Honorary- president Hallberg. Together with ESU – Honorary-president Elisabeth Dispaux (BE), Hallberg is on the Board and the General Assembly as a voting delegate or alternate delegate. In the activity of the AGE Task Force, participating besides him since last year are also ESU Vice-presidents Anton Bogataj (SL) and Sture Eriksson (SE). AGE is funded by grants from the EU, contributions and donations.

Recently, AGE became a member of the network for age-friendly cities and communities, initiated by the WHO. In early March AGE, together with the European Commission and other partners, organised a „European Summit” with the subject: „Innovations for active and healthy ageing”. According to a press release the AGE Secretary-General, Anne-Sophie Parent, spoke for a “comprehensive EU strategy to cope with demographic change”.
The inter-parliamentary group, “Friends of the ESU”, chaired by Heinz K. Becker, MEP (AT), met with the ESU Board on 24th March in the European Parliament building in Brussels. So far, it has nine parliamentarians from eight countries (AT, BE, FI, IT, NL, SL, SK, CZ), of which almost half accepted the invitation. As the demographic shift affects all countries – according to ESU President An Hermans – it concerns also all European parliamentarians. In agreement with Becker, who is also an ESU Vice-president, she asked our member- organizations to discuss projects and collaborations with their local MEPs. The decisions taken at European level would result in political action locally. “Let my colleagues also know that they are only re-elected with the votes of the elderly”, Becker called to the ESU Board members. The young scientist, Lawrence Capelle (BE), presented his research on the involvement of ESU member-associations in the European elections in 2014, and suggested paying more attention to the creation of new jobs for young people. Francesco Bogowic, MEP, pleaded from his own experience in his country (SL), for at least partial cooperation with seniors’ associations. Heinz Becker will take up the Editor’s suggestion to request assistance from Croatian MPs to re-establish contacts with the local ESU Seniors Association. Finally, Becker suggested that the assembled ESU representatives should “send their Euro-MPs an Easter greeting with an invitation to the next event of their Seniors’ Association”.

“Protecting the Union and Promoting Our Values” is the title of a working document, a draft of which Dr. Marilies Flemming (AT) handed over to the ESU Board for further discussion. The 12-page document was developed by Working Group I of the EPP, to which Mrs. Flemming belongs on behalf of the ESU. At first, the threat to the West is seen as strong as in the darkest days of the Cold War; however, in contrast to that time comes in addition the decline of values from different directions, and is also „home-made”. Nevertheless, there would be a chance for Europe „to give the right answers” by pooling forces in partnership with our allies to resist the new threats and, step by step, „to become a better Union”.

The European Summer Academy 2015 for leading seniors
from 3rd to 5th July in Vienna has the topic “Security for EU Citizens”, according to a decision of the ESU Board. This time, the traditional event is under the auspices of the Austrian Vice-Chancellor, Dr. Reinhold Mitterlehner, Chairman of the People’s Party / ÖVP. Through on-site speeches or video-messages, prominent politicians from the host country, as well as from the European level, will speak. On the first day of the conference (at 17 hours), the Executive Committee will meet; the late evening is reserved for the Board. Also, there will be an excursion to Laxenburg Schloss.
The magazine of the KDU-CSL from Prague in its latest issue reports about the ESU Regional Conference of its Seniors’ Association in November 2014. Author Lidmila Nemcova, who heads the Association and is also an ESU Vice-president, referred to several lectures – that of Jiri Navratil (about the communist coup in 1948), of Jozef Miklosko and Milos Nemecek (both Slovakia – „SI” reported), of Christine von Stefenelli (IT), (about experiences in a four-generation house), and that of Dr. Edeltraud Paul (AT ), (about support for family-member carers).

The CDU Seniors’ Union (DE) magazine “Souverän” has dedicated a full page to the Prague Conference in Issue 1/2015. It quotes from speeches by ESU President An Hermans and the German Executive Committee member, Rolf Berend
In Brief
The CSU Seniors’ Union (Bavaria /DE) is preparing a conference on education for carers, which will be led by Elke Garczyk, an ESU Vice-president and regional deputy-chairman.

ESU Vice-president Dr. Gabriele Peus-Bispinck is organising a regional conference in Münster (Westphalia / DE) on 11th and 12th September, and it has „Lifelong learning and staying active” as its subject.

Lefkosia/Nicosia (Republic of Cyprus) is hosting the 7th Regional Conference „South” (Mediterranean countries), from 17th to 19th October. As Antonis Demetriades, Chairman of the seniors’ organization and an ESU Vice-president, announced – the theme this time is „verbal abuse and exploitation of the elderly”.

As Coordinator of the three Slovenian seniors’ associations belonging to the ESU, Zvonko Zinrajh was confirmed as the new chairman of the SDS-Seniors. Until now, Anton Bogataj (SLS), held this position. As deputies of Zinrajh, Bogdan Bradac, Janko Sertel and Francesco Pance are on the Board.

The Prime Minister of Israel is once again Benjamin Netanyahu from the Likud Party. He assured the President today (26th March) that “equal rights for all citizens” will be granted and declared: “our hand is held out in peace to our Palestinian neighbours.” Netanyahu wants to oppose a treaty between the USA and Iran for security reasons.

Editor: ulrich.winz@web.de
Translated by Margit Hawkes
ESU-homepage: http//esu_epp.eu; esu@epp.eu; facebook.com/esu.eu
The latest German version is also available under: http://www.seniorenunion-info.de

Możesz również polubić…