Ostatnia droga Henryka Łagodzkiego – prezesa Zarządu Polskiej Unii Seniorów, żołnierza rtm. Witolda Pileckiego

PUS

Polska Unia Seniorów jest od 2011 roku członkiem Europejskiej Unii Seniorów. Powstała, by działać w interesie POLSKICH SENIORÓW i przyczyniać się do budowania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce w Europie i na Świecie.

You may also like...