Nowy Zarząd Polskiej Unii Seniorów Regionu Warszawsko-Mazowieckiego

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

pragniemy poinformować, że zgodnie z przesłanymi wcześniej do członków PUS informacjami, w dniu 26 sierpnia 2020 r. odbyło się Nadzwyczajne Ogólne Zebranie Członków Polskiej Unii Seniorów Region Warszawsko- Mazowiecki.

Zebranie odwołało dotychczasowego prezesa Katarzynę Małgorzatę Bielińską.

Zarząd Stowarzyszenia Polska Unia Seniorów pozbawił Katarzynę Małgorzatę Bielińską członkostwa w Stowarzyszeniu.

Przeprowadzono wybory uzupełniające do Zarządu. Nowymi członkami Zarządu zostali: Beata Jaroszyńska, Zdzisław Czerwiński oraz Zuzanna Sucharda. Zarząd ukonstytuował się i funkcję prezesa powierzono Zuzannie Sucharda. Swoją funkcję wiceprezesa utrzymał Włodzimierz Surowiecki.

Po wcześniejszych rezygnacjach członków Komisji Rewizyjnej, został również wybrany nowy jej skład. Przewodniczącą została Halina Sugier i członkami Anna Taras oraz Janusz Zieliński.

Gratulujemy wszystkim nowo-wybranym oraz życzymy im sił i zapału do pracy w trudnych warunkach Corona-wirusa.

Zapraszamy pozostałych członków do aktywnego włączenia się w prace Stowarzyszenia i wniesienie swoich pomysłów i działań na rzecz propagowania wartości, które podziwiamy w naszym patronie rotmistrzu Witoldzie Pileckim.

Zarząd Stowarzyszenia

PUS Region Warszawsko-Mazowiecki.

PUS

Polska Unia Seniorów jest od 2011 roku członkiem Europejskiej Unii Seniorów. Powstała, by działać w interesie POLSKICH SENIORÓW i przyczyniać się do budowania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce w Europie i na Świecie.

Możesz również polubić…