Powstał Śląski Oddział Polskiej Unii Seniorów (PUS) w Katowicach

Śląski Oddział PUS
17. lipca br. w Katowicach zebrała się 19-osobowa grupa inicjatywna Śląskiego Oddziału Polskiej Unii Seniorów (PUS). Wśród inicjujących znaleźli się przedstawiciele zróżnicowanych środowisk i zawodów: lekarze, prawnicy, architekci,  pedagodzy, dziennikarze, działacze samorządowi i przedsiębiorcy.

Wszyscy zebrani jednogłośnie uznali potrzebę i zadeklarowali zorganizowanie Śląskiego Oddziału Polskiej Unii Seniorów z siedzibą w Katowicach. W podjętej uchwale zdecydowano o powołaniu Oddziału i zwrócono się z wnioskiem do Polskiej Unii Seniorów z siedzibą w Oświęcimiu o włączenie nowo powstałego Oddziału w struktury PUS.

Zebrani wybrali władze Oddziału. Prezesem został ks. kanonik Paweł Buchta – emerytowany wieloletni proboszcz pierwszej katowickiej parafii katedralnej pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła. W skład pięcioosobowego Zarządu wybrani zostali również: dr Helena Magiera-Molendowska (lekarz) i Wojciech Boroński (emerytowany działacz samorządowy i przedsiębiorca) – jako wiceprezesi, Krzysztof Raj (prawnik i przedsiębiorca) – jako sekretarz Zarządu oraz Agnieszka Zyzak (ekonomistka) – jako skarbnik.

PUS_Slask_002

Zgodnie z celami statutowymi Polskiej Unii Seniorów, również Śląski Oddział PUS zajmie się szeroko pojętą działalnością na rzecz osób w podeszłym wieku, profilaktyką zdrowotną, terapią i działalnością kulturalną. W planach śląskiego oddziału jest także włączenie się do programu PUS tworzenia domów spokojnej jesieni życia z opieką (według sprawdzonej od wielu dziesięcioleci koncepcji holenderskich partnerów), w których funkcjonować będą zorganizowane placówki dziennego pobytu wraz z warsztatami terapii zajęciowej dla seniorów.

PUS_Slask_001

Śląski Oddział Polskiej Unii Seniorów w Katowicach jest po Warszawsko-Mazowieckim im. rtm. Witolda Pileckiego kolejnym oddziałem PUS w Polsce. Zmieniony w kwietniu 2014 roku statut PUS otworzył drogę do zakładania w Polsce wielu oddziałów tej bezpartyjnej organizacji seniorów, która od 2011 roku jest już członkiem Europejskiej Unii Seniorów (ESU) z siedzibą w gmachu Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Z wielu polskich miast docierają sygnały o dużym zainteresowaniu w tworzeniu kolejnych oddziałów Polskiej Unii Seniorów.

Adam Turula – rzecznik prasowy Śląskiego Oddziału Polskiej Unii Seniorów w Katowicach – WYŚLIJ wiadomość

i Stanisław Szałapak – rzecznik prasowy Polskiej Unii Seniorów – WYŚLIJ wiadomość

Możesz również polubić…