Newsletter ESU No.100Newsletter ESU No.100Newsletter ESU No.100

Prezes ESU, pani profesor An Hermans, wykorzystała tę okazję, aby podziękować wszystkim zaangażowanym w jego powstawanie: korespondentom, redaktorowi i tłumaczom. Jako ochotnicy, przyczyniają się do rozwoju „Europy obywatelskiej- w swej jedności i różnorodności”, jak podkreśliła pani Prezes. Dzięki „Senior International”, który ukazuje się od 2006 roku, „Zebrane są wiadomości dotyczące ESU i polityki europejskiej”. Obecnie, „SI” ukazuje się w językach: niemieckim, angielskim ( tłumaczą- Margit & Sean Hawkes), słoweńskim (tłumaczy-Eva Perman), rosyjskim (Aleksander Zelko) i całkiem niedawno w języku polskim (Joanna Paździora). Kto zajmie się tłumaczeniem na francuski i hiszpański? An Hermans prosi o dostarczanie materiałów na stronę internetową ESU.

Wotum zaufania dla Jean-Clauda Junkersa

Polityk z Luksemburga, Jean-Claude Junkers (59), Przewodniczący Komisji Europejskiej, wybrany znaczną większością głosów w Parlamencie Europejskim, ogłosił swoje reformy. Odnosząc się do Ludwiga Erharda, powiedział: „Rynek socjalny musi także znaleźć swoje miejsce w Europie. Dobrobyt dla wszystkich, nie dla niewielu”.

Groźna sytuacja na Ukrainie

jest obecnie dokumentowana prawie codziennie przez organizację emerytów UARP. Organizacja ta, współpracująca z ESU, zapewniając na bieżąco informacje z pierwszej ręki, odpowiada na oczekiwania wielu europejczyków. „The News from Ukraine” będzie rozprowadzany pocztą internetową ( kontakt: uarp@uarp.org). Zawiera on doniesienia o walkach w rejonie Donbasu przeciwko separatystom i o zaangażowaniu mieszkańców Kijowa i innych miast w utrzymanie integralności państwowej kraju. Znajdują się tam także szczegółowe informacje o tragicznej katastrofie lotniczej z 17go lipca i o częściowej mobilizacji.

W międzyczasie, czołowi przedstawiciele EPP, Joseph Daul i Manfred Weber, wraz z pięcioma innymi parlamentarzystami europejskimi, 23 i 24 lipca brali udział w rozmowach na Ukrainie, gdzie Premier Yatsenyuk ogłosił ostatnio swoją rezygnację po rozpadzie koalicji rządzącej.

Ofiary nieudanej próby zamachu na Hitlera,

która miała miejsce 70 lat temu, zastały uhonorowane w czasie obchodów rocznicowych 20 lipca w Berlinie. W miejscu egzekucji czterech znamienitych członków ruchu oporu- („Bendler-Block”)- oprócz Grafa von Stauffenberga, byli także Albrecht Ritter Mertz von Quirnheim, Friedrich Olbricht i Werner von Haeften- udział w ceremonii wzięli także żyjący członkowie rodzin tych odważnych ludzi.

Prezydent Niemiec Joachim Gauck postawił pytanie czy ktoś z nas miałby na tyle odwagi, żeby stanowczo przeciwstawić się przysiędze złożonej dyktatorowi, ryzykując własnym życiem? Kanclerz Niemiec Angela Merkel odwiedziła stałą wystawę na kilka dni przed uroczystościami upamiętniającymi i zapewniła, że opór wobec reżimu nazistowskiego każdej z części społeczeństwa niemieckiego będzie jednakowo honorowany w zjednoczonych Niemczech.

Ulrich Braun (D): „Przypomnienie dla pokoju”

Honorowy Przewodniczący Unii Seniorów z Brandenburgii był głęboko poruszony wspólnymi obchodami wcześniejszych wrogów z czasów wojny, na wybrzeżach Normandii. Ten 90-cio letni weteran zna dobrze horror wojny i holokaustu.

To dobry znak, skomentował dla „Senior International”, że liderzy naszych czasów są świadomi swojej odpowiedzialności i promowania pokoju, w imię upamiętnienie ofiar „D-Days” Aliantów w lecie 1944 („Dzień –D”- to 6.06.1944, dzień rozpoczęcia desantu alianckich sił w Normandii-przypis tłumacza). Wysiłki Unii Europejskiej muszą być jeszcze większe, także z embargiem na broń, biorąc pod uwagę wydarzenia w Syrii, na Środkowym Wschodzie i Ukrainie, jak powiedział Braun, zamieszkały w Eberswalde. Jest on także honorowym członkiem Egzekutywy Federalnej Unii Seniorów CDU.

Śląsk / Założono Śląski Oddział Polskiej Unii Seniorów

17. lipca br. w Katowicach zebrała się 19-osobowa grupa inicjatywna Śląskiego Oddziału Polskiej Unii Seniorów (PUS). Wśród inicjujących znaleźli się przedstawiciele zróżnicowanych środowisk i zawodów: lekarze, prawnicy, architekci, pedagodzy, dziennikarze, działacze samorządowi i przedsiębiorcy.

Wszyscy zebrani jednogłośnie uznali potrzebę i zadeklarowali zorganizowanie Śląskiego Oddziału Polskiej Unii Seniorów z siedzibą w Katowicach. W podjętej uchwale zdecydowano o powołaniu Oddziału i zwrócono się z wnioskiem do Polskiej Unii Seniorów z siedzibą w Oświęcimiu o włączenie nowo powstałego Oddziału w struktury PUS.

Zebrani wybrali władze Oddziału. Prezesem został ks. kanonik Paweł Buchta – emerytowany wieloletni proboszcz pierwszej katowickiej parafii katedralnej pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła. W skład pięcioosobowego Zarządu wybrani zostali również: dr Helena Magiera-Molendowska (lekarz) i Wojciech Boroński (emerytowany działacz samorządowy i przedsiębiorca) – jako wiceprezesi, Krzysztof Raj (prawnik i przedsiębiorca) – jako sekretarz Zarządu oraz Agnieszka Zyzak (pedagog) – jako skarbnik.

Zgodnie z celami statutowymi Polskiej Unii Seniorów, również Śląski Oddział PUS zajmie się szeroko pojętą działalnością na rzecz osób w podeszłym wieku, profilaktyką zdrowotną, terapią i działalnością kulturalną. W planach śląskiego oddziału jest także włączenie się do programu PUS tworzenia domów spokojnej jesieni życia z opieką (według sprawdzonej od wielu dziesięcioleci koncepcji holenderskich partnerów), w których funkcjonować będą zorganizowane placówki dziennego pobytu wraz z warsztatami terapii zajęciowej dla seniorów.

Śląski Oddział Polskiej Unii Seniorów w Katowicach jest po Warszawsko-Mazowieckim im. rtm. Witolda Pileckiego kolejnym oddziałem PUS w Polsce. Zmieniony w kwietniu 2014 roku statut PUS otwarł drogę do tworzenia w Polsce wielu oddziałów tej bezpartyjnej organizacji seniorów, która od 2011 roku jest już członkiem Europejskiej Unii Seniorów (ESU) z siedzibą w gmachu Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Z wielu polskich miast docierają sygnały o dużym zainteresowaniu w tworzeniu kolejnych oddziałów Polskiej Unii Seniorów.

Dianne Coe (GB): „Wspólnie po wyższy standard życia”

BRYTYJSKA GRUPA EUROPEJSKICH SENIORÓW (BSEG); W ciągu ostatnich kilka miesięcy jako członkowie BSEG – Iris Farndale, Jill Brough i ja, wyrażaliśmy wzrastające zaniepokojenie anty-europejskim stanowiskiem naszego Rządu. Spowodowało to utratę wielu członków w zeszłym roku i stanowimy obecnie bardzo małą grupę. Jeśli Dawid Cameron wygra wybory w czerwcu 2015, obiecał przeprowadzić w 2017 r. referendum w sprawie „Europa – tak czy nie”. Obawiamy się, że jeśli wynik będzie popierał wyjście z Europy, Wielka Brytania odizoluje się zupełnie od reszty Europy. Martwimy się również, że politycy kładą cały swój nacisk na „młodzież” i mimo głosów uspokajających, zdecydowanie ignorują starsze pokolenie, choć stanowi ono coraz większą część społeczeństwa. Jest więc niezwykle ważne, aby kraje europejskie pracowały razem w celu promowania potrzeby opieki i dobrej jakości życia dla seniorów, a nie pozostawiania ich, jako obywateli drugiej kategorii. Biuletyn ESU jest prze nas bardzo doceniany, gdyż pozostajemy w kontakcie z tym, co dzieje się w innych krajach europejskich. – Dianne Coe, Współprzewodnicząca BSEG

Międzynarodowy festiwal pokoju „go4peace” (Młodzi dla Pokoju)

Aktualnie grupa z Wioski Dziecięcej im. Dr Korczaka z Oświęcimia udała się do Sarajewa, w towarzystwie jej założyciela, pana Janusza Marszałka. Aby upamiętnić początek wojny w 1914, młodzi ludzie z 21 krajów wystawią przedstawienie muzyczne- „Streetlight” wraz z grupą Gen Rosso. Jest to historia Afroamerykanina, z getta w Chicago w latach sześćdziesiątych, która wzywa do pojednania i pokoju.

Decyzja o wprowadzeniu Euro na Litwie

została podjęta 23 lipca. Jak napisał do Redaktora Przewodniczący Stowarzyszenia Seniorów Fatherland Party i Christian Democrats – Zibartas Jackunas, obywatele postrzegają to, jako kolejny dowód na historyczne zjednoczenie Litwy z Europą. Jest to tym bardziej istotne w świetle obecnej polityki Rosji wobec Ukrainy i przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa. Przystąpienie do strefy Euro w styczniu 2015, oczekiwane jest, jako napęd dla gospodarki, stwierdził Jackunas.

Biuletyn ESU już dostępny po polsku

Wraz z pierwszym tłumaczeniem Biuletynu – zaczynając od Nr 98- Andrzej Chodorowski z Katowic, dotrzymał zobowiązania podjętego w czerwcu. Jego tłumaczem jest Joanna Paździora, a polska wersja jest dostępna na stronach PUS i ESU. (www.unia.seniorow.pl;esu@epp.eu)

Docenione zaangażowanie dla Europy

Tatjana Zelko, Przewodnicząca organizacji seniorskiej „Our Generation” na Białorusi, w ich biuletynie, wyraziła uznanie dla zasług Angeli Merkel dla rozwoju Unii Europejskiej i wspominała swoje spotkanie z panią Kanclerz na spotkaniu ESU w lutym 2013.

Redaktor: ulrich.winz@web.de
Tłumaczenie angielskie : Margit Hawkes
Tłumaczenie polskie: Joanna Paździora Die 100. Ausgabe des Newsletters – nimmt die Präsidentin der ESU, Prof. An Hermans, zum Anlass für ein „Dankeschön“ an alle Beteiligten: die Informanten, den Redakteur und die Übersetzer. Sie hätten als Ehrenamtliche zur Entwicklung eines „Europas der Bürger – in Einheit und Vielfalt“ beigetragen, hebt sie hervor. In „Senior International“, das seit im April 2006 erscheint, würden „Nachrichten aus der ESU und der Europäischen Politik zusammengebracht“. Z.Zt. erscheint „SI“ auf Deutsch, Englisch (Übersetzung durch Ehepaar Hawkes), Slowenisch (Übers.: Eva Perman), Russisch (Übers.: Alexander Zelko) und – neuerdings Polnisch (Übers.. Joanna Paździora). Wer übersetzt ins Französische und Spanische? An Hermans bittet, Kopien für die Website der ESU zu übermitteln. Die volle Version DE

Die 100. Ausgabe des Newsletters – nimmt die Präsidentin der ESU, Prof. An Hermans, zum Anlass für ein „Dankeschön“ an alle Beteiligten: die Informanten, den Redakteur und die Übersetzer. Sie hätten als Ehrenamtliche zur Entwicklung eines „Europas der Bürger – in Einheit und Vielfalt“ beigetragen, hebt sie hervor. In „Senior International“, das seit im April 2006 erscheint, würden „Nachrichten aus der ESU und der Europäischen Politik zusammengebracht“. Z.Zt. erscheint „SI“ auf Deutsch, Englisch (Übersetzung durch Ehepaar Hawkes), Slowenisch (Übers.: Eva Perman), Russisch (Übers.: Alexander Zelko) und – neuerdings Polnisch (Übers.. Joanna Paździora). Wer übersetzt ins Französische und Spanische? An Hermans bittet, Kopien für die Website der ESU zu übermitteln.Die volle Version DE

PUS

Polska Unia Seniorów jest od 2011 roku członkiem Europejskiej Unii Seniorów. Powstała, by działać w interesie POLSKICH SENIORÓW i przyczyniać się do budowania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce w Europie i na Świecie.

Możesz również polubić…