SEJM RP – Sytuacja osób starszych w Polsce 2015

W Sejmie  trwają prace nad przyjęciem rządowej informacji o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2015r.

https://das.mpips.gov.pl/source/Informacja.pdf

To obowiązek Sejmu i Senatu RP, by rozpatrzyć informację Rady Ministrów o sytuacji osób starszych w Polsce, wynikający z ustawy z dnia 11 września 2015 roku o osobach starszych ( Dz.U.poz.170). 7 lutego 2017 r. Komisje: Polityki Senioralnej oraz Polityki Społecznej i Rodziny obradujące pod przewodnictwem poseł Małgorzaty Zwiercan (WiS), przewodniczącej Komisji Polityki Senioralnej, rozpatrzyły tę informację – przebieg dyskusji: http://orka.sejm.gov.pl/zapisy8.nsf/0/E7E3CDB8656135A3C12580C8004BB5EE/%24File/0151808.pdf

Możesz również polubić…