Newsletter ESU Nr 104

EUROPEJSKA UNIA SENIORÓW (ESU)
ESU Newsletter „Senior International“ wydanie 104 – PL
5 listopada 2014

Kredo szefa polityki międzynarodowej Unii Europejskiej

Dla pani Federici Mogherini, perspektywy sankcji UE wobec Rosji są raczej wątpliwe. Jako nowy Wysoki Przedstawiciel skomentowała to w prasie. Efekty ekonomiczne są zauważalne, ale nadal nie gwarantują zmiany w polityce Putina. Jak twierdzi, wybory na separatystycznym wschodzie są naruszeniem planu pokojowego z Mińska. Według Włoszki, zniesienie sankcji byłoby wskazane, ale zależy to od uznania terytorialnej integracji Ukrainy. Europejscy ministrowie spraw zagranicznych będą rozważali odpowiednie środki w czasie spotkania w Brukseli 17-go listopada. Pani Mogherini, jako ”Wysoki Przedstawiciel UE do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa”, jest następczynią Catherine Ashton z Wielkiej Brytanii. Pierwszą podróż zagraniczną odbyła do Izraela i na terytorium Palestyny.

Dobre perspektywy dla polskich emerytów

W swoim przemówieniu inauguracyjnym w Sejmie, Premier Ewa Kopacz (z PO – partii rządzącej), przedstawiła ważne decyzje dotyczące stabilności i bezpieczeństwa Polski. Tak więc zwiększony zostanie budżet na obronność, by zmodernizować armię. Konsekwencje rosyjskiego embarga dla polskiej żywności zostaną zmniejszone poprzez wprowadzenie prawa antykryzysowego. Rząd potwierdził gotowość pomocy dla ukraińskiego sąsiada w procesie transformacji. Polscy rodzice otrzymają wsparcie niezależnie od perspektywy zatrudnienia. Podwyżka emerytur, wprowadzona przez poprzedni rząd, dojdzie do skutku w roku 2015. Zarówno seniorzy jak i dzieci i młodzież powinni mieć zapewnione darmowe lub tańsze bilety na wydarzenia kulturalne. Idąc za przykładem krajów zachodnich, Polska planuje wprowadzenie ośrodków opieki dziennej, za które państwo, społeczność lokalna i użytkownicy będą płacili po jednej trzeciej. Ustanowienie Instytutu Geriatrii stworzy podstawy do szkolenia kadry zawodowej. – Poprzedni Premier, Donald Tusk, został wybrany na prezesa Rady UE i rozpocznie urzędowanie 1-go grudnia, jako następca Hermana van Rompuy.

Kroki w kierunku pojednania

25 lat po symbolicznym uścisku dłoni pomiędzy niemieckim Kanclerzem Helmutem Kohlem
i pierwszym wybranym po wolnych wyborach Premierem RP Tadeuszem Mazowieckim, liderzy polityczni obu krajów, szefowe rządów Niemiec i Polski Angela Merkel i Ewa Kopacz, spotkają się 20-go listopada w Krzyżowej. Będą mogły upamiętnić mszę pojednania z 1989 roku, o której informowano w całym świecie. W czasach narodowego socjalizmu, kilka spotkań sił opozycji odbyło się w dolnośląskiej posiadłości rodziny von Moltke i znane było jako ‘Kreisau Circle”. W roku 2004, po rozszerzenia UE między innymi o Polskę, Zarząd Unii Seniorów CDU także odwiedził to historyczne miejsce.

Większe zapotrzebowanie na „podstawowe świadczenia zabezpieczające”

W ciągu roku, w Niemczech, liczba potrzebujących wsparcia emerytów wzrosła o 7,4 %. Obecnie 499 tys. Seniorów jest uprawnionych do korzystania z „Podstawowych świadczeń zabezpieczających”, czyli wsparcia państwa dla tych, których emerytury nie są wystarczające do godnego życia. Dotyczy to szczególnie kobiet w Niemczech Zachodnich, czyli z terenów Republiki Federalnej w granicach z 1989 roku. Rzecznik niemieckiego ubezpieczyciela powiedział dla Sueddeutsche Zeitung (SZ): „bieda ludzi w wieku starszym z pewnością nie jest dzisiaj zjawiskiem masowym. Jednakże wzrost liczby seniorów o 34 tys. będzie potraktowany poważnie.” Ostatnio Angela Merkel deklarowała, że dobrze zabezpieczone fundusze emerytalne umożliwią zmniejszenie wkładu pracujących obywateli na swoje emerytury o 0,2 % do 18,7 % od roku 2015.

Rezolucja na spotkaniu trójstronnym

Wraz z przyjęciem 30-go października rezolucji: „Regiony przyjazne zamieszkaniu dla wszystkich grup wiekowych”, 70-ciu członków ósmego spotkania trzech krajów członków Europejskiej Unii Seniorów z Niemiec, Austrii i Włoch (Południowy Tyrol) zajęło się poważnymi sprawami. Specjalną uwagę poświęcono „tym najstarszym, najbardziej potrzebującym
i samotnym”, a ich potrzeby muszą być uświadamiane politykom i społeczeństwu.
Za najważniejsze uznane zostały możliwość swobodnego przemieszczania się i uczestnictwa
w życiu publicznym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Dotyczy to także opieki domowej i troski o obciążonych taką opieką członków rodziny. Odrzucona została możliwość stosowania eutanazji.
W Salzburgu obecni byli m.in.: Przewodniczący, Prof. dr Wulff (D), Prof. dr Khol (A), Otto von Dellemann (Bozen – Bolzano) – wiceprzewodniczący CSU Unii Seniorów, Elke Garczyk, wiceprezydent ESU oraz przedstawiciele innych zarządów federacji z Niemiec i Austrii.

Jean-Claude Juncker i Helmut Kohl

W czasie swojego pierwszego dnia pracy w roli Przewodniczącego Komisji Europejskiej, Juncker (L) złożył wizytę byłemu Kanclerzowi Helmutowi Kohlowi i wziął udział w prezentacji jego ostatniej książki. Kohl to „współczesny patriota” z „wielką europejską dalekowzrocznością” – powiedział Juncker przy tej okazji. Kredo Kohla tego dnia we Frankfurcie nad Menem, tak jak oczekiwano to: „ Zawsze będę walczył o Europę, o pokój i wolność”. Według Kohla, w jego nowej publikacji, od 1989 wiele spraw potoczyło się źle. Biorąc pod uwagę obecną sytuację na Ukrainie, Kohl wyraził niezadowolenie z ostrej linii wobec Rosji, co z kolei skomentował Juncker, że pogwałcenie prawa międzynarodowego nie powinno pozostawać bezkarne. Helmut Kohl był szefem rządu Niemiec w latach 1982-1998 i jest uważany za „Kanclerza jedności Niemiec”. Z wielką determinacją promował zjednoczenie kontynentu – w duchu takich polityków jak : De Gasperi, Schuman i Adenauer.

Zakon św. Łazarza uhonorował Bernharda Wormsa

W klasztorze Brauweiler k/ Kolonii, Dr. Bernhard Worms został uhonorowany Orderem Kawalera Zakonu św. Łazarza z Jerozolimy w uznaniu zasług za swoją wieloletnią pracę socjalną
w Niemczech i innych krajach. Dr Worms wspierał organizację pomocową św. Łazarza, założoną
w 1098 roku, przy zapewnienia finansowania przewozu osób niepełnosprawnych na terenie Nadrenii Północnej-Westfalii, a także w organizowaniu pomocy humanitarnej dla Polski
i innych krajów Europy Wschodniej. Dzięki jego wytrwałym wysiłkom i determinacji wzniesiono kościół w Królewcu, w dawnych Prusach Wschodnich (obecnie Kaliningrad), ufundowany przez Biskupa Bambergu. Dr Bernhard Worms jest Honorowym Przewodniczącym Unii Seniorów CDU i był przez wiele lat Prezydentem Europejskiej Unii Seniorów (2001-2013).

Spotkania ESU w Pradze (CZ) i Leuven (B)

Jak informowaliśmy, regionalna konferencja na temat: „Kooperacja i solidarność między pokoleniami” odbędzie się w stolicy Czech w dniach 21-23 listopada. Organizatorem jest Chrześcijańskie Stowarzyszenie Seniorów (SKS). Oczekuje się także przybycia Prezes ESU Prof. Dr. An Hermans (B). W trakcie mszy św. JE Ks. Kardynał Dominik Duka poświęci symboliczny kamień z Emmaus dla przyszłego Centrum Pokoju w Oświęcimiu(PL).

W weekend przedadwentowy, 28-30 listopada, Zarząd ESU spotka się w Leuven (koło Brukseli). Prof. Steven Van Hacke przedstawi referat pt.” Aktywne uczestnictwo polityczne
i reprezentacja seniorów w dzisiejszej Europie”, a Prof. Rik Torfs (obaj z Uniwersytetu Leuven) przedstawi wykład na temat: „Religia i polityka”. Informacyjnie, między innymi, poruszony będzie temat obchodów 20-tej rocznicy powstania ESU w nadchodzącym roku (data powstania to 7 listopad 1995).

Herbert Dorfman Prezydentem EPG

Jako następca Josepha Daula (F), parlamentarzysta z Południowego Tyrolu, Herbert Dorfmann (45), został wybrany na szefa Europejskiej Grupy Parlamentarnej. Jest to międzypartyjne stowarzyszenie członków EP, z siedzibą w Strassburgu, które zajmuje się organizacją zjazdów i spotkań członków Parlamentu z różnych partii krajów członkowskich. W kilku krajach istnieją takie stowarzyszenia przy ich narodowych Parlamentach.
Dorfman ma doświadczenia w inicjatywach „przekraczających granice”: w maju kandydował do Parlamentu Europejskiego z sukcesem, zarówno z ramienia historycznego Tyrolu ( austriackiej prowincji i włoskiego Tyrolu Południowego) jak i włoskiego Trentino. Uzyskał wsparcie między innymi wiceprezydent ESU Christine von Stefenelli (Bolzano), która wraz z prof. An Hermans, należy do jego gorących zwolenniczek.

Redaktor: Ulrich.winz@web.de
Listy i współpraca mile widziane. Proszę podawać źródła.
Tłumaczenie angielskie: Margit Hawks
Wersja polska: Joanna Paździora

Możesz również polubić…