Newsletter ESU No.102

SenInt 102_PL

EUROPEJSKA UNIA SENIORÓW (ESU)

ESU Newsletter „Senior International“ wydanie 102_PL
wrzesień 2014

Prezydent Europejskiej Unii Seniorów napomina Komisję Europejską: „Wywiążcie się z obietnic wyborczych!”

Prezydent Europejskiej Unii Seniorów prof. An Hermans w swoim oświadczeniu prasowym z dnia 10. września br. podkreśla, iż organizacje członkowskie Europejskiej Unii Seniorów oczekują od nowej Komisji Unii Europejskiej pod przewodnictwem Jean Claude’a Junckera wywiązania się z postulatów składanych w czasie kampanii wyborczej, dotyczących żądania „Otwartej Europy“ z aktywnymi i świadomymi swych praw obywatelami. Respektowanie praw obywatelskich oraz dążenie do ich umacniania musi zostać zagwarantowane obywatelom w każdym wieku. Jako kompas ma służyć artykuł 25. Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, który mówi o prawie osób starszych do życia w godności i niezależności, jak również do uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym. Obywatele obdarzą Europę i jej polityków ponownie zaufaniem, jeśli doświadczą z ich strony pomocy w życiu codziennym.
Zdaniem Pani Prezydent potrzeby starszych obywateli Europy powinny być reprezentowane przez wyznaczonego w tym celu komisarza.

An Hermans do członków Parlamentu Europejskiego: Europejska Unia Seniorów jest za współpracą

Prof. An Hermans napisała do członków Parlamentu Europejskiego następująco: „Europejska Unia Seniorów oczekuje od deputowanych partii członkowskich Europejskiej Partii Ludowej (EPP/EPL), iż będą oni traktować politykę wobec osób starszych jako priorytetową. W odniesieniu do rezolucji Europejskiej Unii Seniorów „Dla społeczeństwa przyjaznego osobom starszym!“ z kongresu wyborczego EPP/EPL w Dublinie w marcu 2014 r., prezydent Europejskiej Unii Seniorów ukazuje osoby starsze w społeczeństwie jako wzbogacenie i szansę dla polityki. Prof. An Hermans podkreśla, iż to przeświadczenie powinno prowadzić EPP/EPL i organizacje członkowskie w krajach Unii Europejskiej do zjednoczenia w politycznych działaniach. Europejska Unia Seniorów wyraża chęć kooperacji z wszystkimi, którzy wstawiają się za rozwojem, dobrobytem, bezpieczeństwem i ufnością w przyszłość.

Życzenia dla Pani Prezydent Europejskiej Unii Seniorów

Z okazji 70. urodzin 23. września 2014 r. Sekretarz Generalny Guido Dumon złożył Pani Prezydent życzenia urodzinowe w imieniu wszystkich członków Europejskiej Unii Seniorów. Przy tej okazji przekazał prof. An Hermans również pozdrowienia uczestników Wiedeńskiej Akademii Letniej. Prof. dr An Hermans jest również prezydentem Seniorów CD&V i od zeszłego roku przewodniczącą Rady Prowincji Vlaams-Brabant. Urodzona we flamandzkiej rodzinie górniczej von Heusden-Zolder (BE), studiowała na Katolickim Uniwersytecie w Leuven, gdzie uzyskała tytuł doktorski i wykładała od 1984 do 2004 roku. Specjalizowała się w historii kształcenia i wychowania. Pisała na temat żłobków, seminariów dla nauczycieli, jak również o kobietach i ich kształceniu. W latach osiemdziesiątych odgrywała ważną rolę w Chrześcijańskim Ruchu Robotniczym Kobiet (KASV). Prof. An Hermans była członkiem belgijskiego Parlamentu i w okresie 1989 – 2005 czlonkiem Parlamentu Europejskiego.
Od listopada 2013 r. stoi na czele Europejskiej Unii Seniorów. An Hermans ma syna i wnuka.
W najnowszym magazynie niemieckiej Unii Seniorów CDU „Souverän“ ukaże się wywiad z prof. An Hermans na temat jej życia i politycznego credo.

Apel o pomoc z Kijowa

Ukraińskie Stowarzyszenie Emerytów (UARP) skierowało apel do wszystkich organizacji członkowskich Europejskiej Unii Seniorów o humanitarną pomoc dla walczących na wschodzie Ukrainy żołnierzy. Potrzebne są zarówno datki finansowe, jak również śpiwory, paczki z artykułami spożywczymi, różnorakie środki sanitarne i medyczne. Wystosowany 12. września br. apel w języku angielskim podpisany przez Volodymyra Dzobaka, zawiera listę najpilniejszych artykułów i dane bankowe dla przekazania wsparcia finansowego. (e-mail: uarp@uarp.org)

Leif Hallberg: Szwecja przed zmianą rządu

14. września został rozwiązany sojusz składający się z Moderatów, Chrześcijańskich Demokratów, Liberałów i Centrystów. Szef rządu Reinfeldt (Moderaci) rezygnuje ze swojego urzędu. Honorowy prezydent Europejskiej Unii Seniorów Hallberg mówi obecnie o „niepewnej sytuacji parlamentarnej“ w Szwecji. Jego organizacja seniorów, bliska chrześcijańskim demokratom, miała w swoim programie wyborczym zamieszczone postulaty, takie jak redukcja barier dla osób starszych i niepełnosprawnych, podniesienie poziomu opieki zdrowotnej i wzmocnienie wpływu seniorów na media. Hallberg twierdzi, iż do wyborców prawicowych partii dołączyli tym razem w znaczącym stopniu również seniorzy.

Praski arcybiskup zaprasza

W dniach od 21. do 23. listopada br. odbędzie się w czeskiej stolicy konferencja regionalna Europejskiej Unii Seniorów pod mecenatem arcybiskupa Pragi, kardynała Dominika Duka. Jak informuje wiceprezydent ESU doc. dr Lidmila Nemcova. Kardynał Duka będzie uczestniczył w sesji inauguracyjnej, a wieczorem 22.11. o godz. 18.00 w trakcie mszy św. pobłogosławi kamień pamiątkowy z praskiej katedry św. Wita dla Centrum Pokoju w Oświęcimiu (PL). „Współpraca pokoleń“ – to temat przewodni konferencji przygotowanej przez Czeskich Seniorów z SKS.

Prof. dr Otto Wulff ponownie wybrany

Podczas kongresu wyborczego w Schwerinie (Skwierzyna) delegaci obdarzyli Otto Wulffa, stojącego od 2002 roku na czele niemieckiej Unii Seniorów CDU, zaufaniem na kolejne trzy lata, oddając na niego znaczącą większość swoich głosów. Do zarządu wybrano jako członków komisji dr Gabriele Peus-Bispinck, wiceprezydent Europejskiej Unii Seniorów i Rolfa Berend, członka komitetu wykonawczego Europejskiej Unii Seniorów. Należący również do komitetu wykonawczego ESU dr Norbert Wiggershaus pozostał nadal pełniącym obowiązki skarbnika.
Na stanowisko federalnego przewodniczącego został wybrany Jan Peter Luther.

Donald Tusk (PL) następcą Hermana van Rompuy (BE)

Polski Prezes Rady Ministrów Donald Tusk przejmie od 1. grudnia 2014 r. funkcję Prezesa Rady Europejskiej, zastępując Belga, Hermana van Rompuy. Na jego stanowisku zastąpi go Marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz, która podobnie jak Tusk jest członkiem rządzącej Platformy Obywatelskiej / PO. Za rządów Premiera Donalda Tuska nie doszło, niestety, do utworzenia w ramach Platformy Obywatelskiej organizacji seniorów, współpracującej z Europejską Unią Seniorów (ESU).
Po prof. Jerzym Buzku, Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego w latach 2009 – 2012, po raz drugi zostanie przekazane czołowe stanowisko w Brukseli polskiemu politykowi.

Austriacki Związek Seniorów monituje w sprawie reform

Prezydent Związku Seniorów prof. dr Andreas Khol życzył nowemu przewodniczącemu Partii Ludowej Austrii ÖVP i wicekanclerzowi dr. Reinholdowi Mitterlehner powodzenia w realizacji zapowiedzianych reform oraz zapewnił go i innych członków rządu z ÖVP o wsparciu ze strony jego organizacji. Mitterlehner jest również ministrem gospodarki i nauki.
Nowymi członkami gabinetu koalicyjnego są ze strony ÖVP dr Hans Jörg Schelling (finanse) i sekretarz stanu dr Harald Mahrer.
26. sierpnia dr Michael Spindelegger ustąpił z czołowych stanowisk: w rządzie (wicekanclerza) i w Partii Ludowej (przewodniczącego).

Białoruś: zwołanie kongresu wyborczego

Partnerska organizacja Europejskiej Unii Seniorów “Nasze Pokolenie“ wybiera 30. września br. nowy zarząd, informuje jej przewodnicząca Tatsjana Zelko. „Nasze Pokolenie“ rozpoczęło ostatnio kampanię społeczną pod hasłem „Praca dla emerytów“. Zapewnia także poprzez regularne rozpowszechnianie swojego biuletynu wielu obywatelom wiarygodny wgląd w aktualną sytuację seniorów. Tatsiana Zelko podkreśla: “Ta informacja jest na Białorusi bardzo pożądana i powinna być dostępna wszystkim obywatelom mówiącym w języku rosyjskim.“ Odnosząc się do społecznej sytuacji w jej kraju pisze, iż ciągle rosnące koszty utrzymania w jej kraju (czynsz i taryfy komunikacyjne plus 10%) nie zostały skompensowane przez ostatnią podwyżkę emerytur ( o 7,3%), a zjawisko biedy wśród osób starszych ciągle narasta.

Redakcja: ulrich.winz@web.de
Wersja polska: Katarzyna Michna

PUS

Polska Unia Seniorów jest od 2011 roku członkiem Europejskiej Unii Seniorów. Powstała, by działać w interesie POLSKICH SENIORÓW i przyczyniać się do budowania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce w Europie i na Świecie.

Możesz również polubić…