Newsletter ESU No.101

SenIn101_PL

EUROPEJSKA UNIA SENIORÓW (ESU)

ESU Newsletter „Senior International“ wydanie 101_PL
26. sierpnia 2014

Pozdrowienia Pani Prezydent skierowane do uczestników Festiwalu Pokoju w Sarajewie
W przesłaniu do organizatorów „go4peace“ w stolicy Bośni i Hercegowiny prof. dr An Hermans (BE) pisze następująco: „Mam nadzieję, że wasze przesłanie dotyczące pokoju dla świata, zostanie wysłuchane przez wszystkie pokolenia i rządy.” Wyraża ona również radość, iż Europejska Unia Seniorów uczestniczy w tym międzynarodowym spotkaniu w „Centrum Jana Pawła II”, poprzez współdziałanie grupy młodych ludzi także z Polski, pod przewodnictwem wiceprezydenta Europejskiej Unii Seniorów Janusza Marszałka. (patrz również wydanie nr 100)

Wiceprezydent Janusz Marszałek (PL)
prowadził w Sarajewie rozmowy z politykami z wielu państw, którzy mieli podobne obawy dotyczące militarnego sporu na wschodzie Ukrainy. Niektóre osoby widzą, dokładnie po 100 latach od wybuchu I. Wojny Światowej, podobne zagrożenie dla Europy, jak w roku 1914. Wszyscy byli zgodni co do faktu, iż kryzys dotyczący państwowej integralności Ukrainy, który został sprowokowany przez Rosję, musi zostać rozwiązany na drodze dyplomatycznej.

Apel z Belgii o datki
w trosce o los ofiar przemocy na Bliskim Wschodzie Belgijski Związek Seniorów CDH wezwał 24. sierpnia br. do większego politycznego zaangażowania Belgii i Unii Europejskiej. W podpisanym przez sekretarza generalnego ESU Etienne Vanderroost apelu, nawołuje się do finansowego wspierania tamtejszej dotkniętej skutkami agresji ludności.

Dla ochrony religii
Wolfgang Bosbach, przewodniczący klubu parlamentarnego CDU/CSU w niemieckim Bundestagu, domagał się mianowania pełnomocnika Komisji Unii Europejskiej do spraw religii. Wolfgang Bosbach tłumaczy, iż do jego narastającego zaniepokojenia przyczyniły się doniesienia o wypędzeniach i morderstwach dokonanych na jazydach i chrześcijanach przez terrorystów „Państwa Islamskiego” w Iraku i Syrii. W międzyczasie przekonał się on na miejscu o powadze sytuacji.

Z okazji 20-lecia istnienia Dziecięcej Wioski w Rajsku/ Oświęcim
Państwo Marta i Janusz Marszałkowie, jako jej założyciele i gospodarze, otrzymali pozdrowienia i życzenia z kraju i zagranicy; w tym również od Pani Prezydent Europejskiej Unii Seniorów i redaktora SI. Niemieccy Maltańczycy sprezentowali, tej nazwanej na cześć doktora Janusza Korczaka instytucji, samochód do przewozu osób niepełnosprawnych, defibrylator oraz kwotę 6666,66 Euro – reportaż filmowy http://goo.gl/wU2khq

We Flandrii (BE)
będą wspominane wojenne wydarzenia 20. stulecia. W październiku w Antwerpii ma powstać czasowy most pokoju, który ma przypominać most pontonowy, przez który w 1914 roku, dzięki belgijskiemu wojsku, 100 000 uchodźców mogło wydostać się z bombardowanego przez Niemców miasta.

Unia Seniorów CDU (DE)
organizuje na początku września w Schwerin (Skwierzyna) (DE) zgromadzenie swoich delegatów. Wiosną 1990 roku została wybrana pierwsza na terenie NRD przewodnicząca założonej w Berlinie Unii Seniorów, pani Krüger, wywodząca się ze stolicy kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie. Motto posiedzenia brzmi: „Przyszłość potrzebuje doświadczenia”. Oczekiwani są delegaci z 15. krajów związkowych – z wyjątkiem Bawarii, gdzie działa Unia Seniorów CSU. Oba związki należą do Europejskiej Unii Seniorów. Prof. dr Otto Wulff kandyduje w Skwierzynie ponownie na stanowisko przewodniczącego, które dzierży już od 2002 roku jako następca dr. Bernharda Wormsa. Od tego czasu dr Worms jest honorowym przewodniczącym Unii Seniorów CDU.

„Czarny-czerwony-złoty i Europa“
brzmi tytuł politycznego salonu w Cadennabii (IT) trwającego od 23. do 26. października. Fundacja Konrada Adenauera (stowarzyszenie zarejestrowane -www.kas.de/brandenburg), będąca organizatorem, wspomina pokojową rewolucję sprzed 25 lat wraz z obaleniem Muru Berlińskiego. Nadto, przedmiotem obrad będą oczekiwania wobec Unii Europejskiej po tegorocznych majowych wyborach parlamentarnych. Referentami będą znani politycy.

Poprzez osobę 78-letniego deputowanego Tunne Kelam
w Parlamencie Europejskim reprezentowani są starsi obywatele Estonii. Fakt ten napawa dumą ich organizację seniorów Pro Patria i Unię Res Publica, wyjaśnia redaktorowi wiceprezydent Velliste. Ten, od lat ponownie wybierany poseł, jest „jednym z nas”. Estoński związek członkowski Europejskiej Unii Seniorów pod przewodnictwem Ann Rämet liczy około 500 członków, którzy są zorganizowani w sześciu grupach na terenie całego kraju i prowadzą aktywne życie związkowe. Ostatnio odwiedzono, do niedawna zamknięte, stare miasto Sillamäe. W tym dawnym kąpielisku, w którym często bywał P.I. Czajkowski, był w nazistowskich czasach obóz koncentracyjny, a w latach 1948 do 1989 sowiecki zakład z instalacją do wzbogacania uranu. “Sillamäe“ znaczy „góra przy moście“.

Datek- uhonorowanie- nadzieja/ krótkie notatki
Z datkiem w wysokości 150 euro Janusz Marszałek, jako prowadzący projekt dla „Centrum Pokoju Oświęcim” (PL) powrócił z Cottbus, gdzie jako gość Brandenburskiej Unii Seniorów brał udział w konferencji delegatów. Podczas tej konferencji Karl-Heinz Kopot z Nadrenii Północnej-Westfalii otrzymał honorowy dyplom „za zasługi na rzecz niemieckiej jedności”, ufundowany przez Brandenburską Unię Seniorów.

W lipcu z okazji 100. wydania tego Newslettera
nadesłano jego redaktorowi pozdrowienia i życzenia z wielu krajów. Ulrich Winz ma nadzieję na większą aktywność informacyjną organizacji członkowskich Europejskiej Unii Seniorów.

W Bielefeldzie (DE) został opracowany „Poradnik starzenia się” o tytule „Dobre lata”- 4. zaktualizowane wydanie.
Na zlecenie fundacji „V.Bodelschwinghsche Stiftung“ autorzy przedstawiają, na łamach 162. stron, szanse na sensowne życie po zakończeniu zawodowej aktywności oraz dają rady, jak zaangażować się w sposób odpowiedzialny w życie Kościoła i społeczeństwa.

W drugiej części znajdują się sugestie na czas, kiedy następuje utrata sił i pojawia się konieczność udzielania niezbędnej pomocy. „Część serwisowa” zawiera formularze takie jak pełnomocnictwo pacjenta na wypadek stanu, w którym nie może on podejmować decyzji co do dalszego stosowania wobec niego zabiegów medycznych, pełnomocnictwo dotyczące profilaktycznej opieki zdrowotnej, pełnomocnictwo dotyczące opieki, jak również wskazówki jak zachować się w przypadku wystąpienia symptomów zaistnienia sytuacji kryzysowej. (kontakt: www.bethel.de ). ISBN 978-3-00-034645-3

Związek seniorów stanowi jedną z największych organizacji zrzeszająca ochotników w Austrii.
Jak stwierdziła zastępczyni Sekretarz Generalna Susanne Walpitscheker, samo kierownictwo ponad 2000 grup w różnych miejscowościach i okręgach skupia około 50 000 osób. W ponad 8000 podróży i wycieczkach w roku 2013 wzięło udział ponad 319 000 uczestników. Odbyło się ponad 15 000 szkoleń i kursów. Związek Seniorów ma ponad 305 000 członków. (źródło: SIS)

Redakcja: ulrich.winz@web.de (V.i.S.d.P.)
Wersja polska: Katarzyna Michna

ESU w internecie: http//esu-epp-eu
ESU na Facebooku: Facebook.com/esu.eu

PUS

Polska Unia Seniorów jest od 2011 roku członkiem Europejskiej Unii Seniorów. Powstała, by działać w interesie POLSKICH SENIORÓW i przyczyniać się do budowania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce w Europie i na Świecie.

Możesz również polubić…