Kategoria: Wydarzenia

Od lewej dr Bernhard Worms – prezydent Europejskiej Unii Seniorów, Henryk Łagodzki – prezes Polskiej Unii Seniorów

Polska Unia Seniorów członkiem Europejskiej Unii Seniorów

W siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli, 30 czerwca 2011 r., w przededniu rozpoczęcia przez Polskę prezydencji, Polska Unia Seniorów została przyjęta do Europejskiej Unii Seniorów. Prezydium Europejskiej Unii Seniorów podjęło tę decyzję jednogłośnie. Ogłosił...

Drugie posiedzenie Zarządu Polskiej Unii Seniorów, 15 czerwca 2011 r.

Drugie posiedzenie Zarządu Polskiej Unii Seniorów, 15 czerwca 2011 r.

15 czerwca br. w Oświęcimiu odbyło się 2. posiedzenie Zarządu Polskiej Unii Seniorów (PUS), w którym uczestniczyli prezes Henryk Łagodzki oraz wiceprezes Krystyna Kądziołka. Omawiano sprawy organizacyjne, m.in.:- założenia konta bankowego, – szczegółów dzierżawy...

Marek Nawara

Marek Nawara nie żyje

Polska Unia Seniorów z głębokim żalem przyjęła wiadomość o śmierci Marka Nawary, współzałożyciela Polskiej Unii Seniorów. Zmarł 25 maja 2011 r. Był marszałkiem województwa małopolskiego w latach 1988-2002 i 2006-2011, posłem na Sejm III...

Polska Unia Seniorów - założona 8 kwietnia 2011 roku

W Oświęcimiu – Mieście Pokoju powstała POLSKA UNIA SENIORÓW

Inaugurujące działalność zebranie Polskiej Unii Seniorów – partnera Europejskiej Unii Seniorów, po rejestracji, odbyło się 8 kwietnia 2011 r. w siedzibie Stowarzyszenia Niewidomych, Niepełnosprawnych Ruchowo i Alergików „Razem” oraz Polskiego Związku Niewidomych w Oświęcimiu....