Category: Struktura organizacyjna

About the millions of Joomla! users and Web sites

Zarząd Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia

Zarząd Polskiej Unii Seniorów – zatwierdzony przez Walne Zebranie 14.10.2012 roku i wpisany do KRS:   Janusz Marszałek – prezes Jan Korzeniowski – wiceprezes Aleksander Gil – skarbnik   POPRZEDNI ZARZĄD: Prezes ZarząduHenryk Łagodzki,„Hrabia”,...